Salt'tan 2022'de altı araştırma projesine fon desteği

SALT Galata, Ferit F. Şahenk Salonu
SALT Araştırma Fonları’yla bu yıl Türkiye’de kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat konulu 153 başvuru arasından seçilen altı projenin her birine 15.000 TL’lik fon desteği sağlanıyor.

Projelerin çıktıları, Deniz Artun (Nev Galeri), Doç. Dr. Bülent Batuman (Bilkent Üniversitesi), Doç. Dr. Burak Onaran (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) ile SALT’tan Farah Aksoy ve Lorans Tanatar Baruh’un yer aldığı seçici kurulun katılımıyla herkesin erişimine açık olarak gerçekleştirilecek sunumlarla Aralık ayında tartışmaya açılacak.

2013’ten bu yana her yıl dağıtılan SALT Araştırma Fonları, mevcut kaynakları disiplinlerarası ve çok yönlü yaklaşımlarla ele alan ve göz ardı edilmiş konulara özgün yaklaşımlar getirerek toplumsal ve kentsel hafızaya katkı sağlayan projeleri kapsıyor.

SALT ARAŞTIRMA FONLARI 2022 PROJELERİ

Lucia Moholy’nin Ankara Yılları: Sürgünde Bir Kadın Fotoğrafçı
Başak Altın
Bauhaus Okulu’nun inşa ve üretim süreçlerini fotoğraflayan avangart fotoğraf sanatçısı, kütüphaneci ve arşivci Lucia Moholy’nin 1952-58 yıllarında Ankara’da geçirdiği zamanı ve Türkiye’deki üretimlerini, kurumsal kayıtlar, fotoğraflar ve yazıları aracılığıyla inceleyen bir araştırma.

Mimarlık, Politika, Estetik ve “Kağıttan Meseleler”: Çevre Dergisi (1979-1981) ve Mimarlık Yayıncılığı Sahnesindeki Yarım Kalmış Aracılığı
Bilge Beril Kapusuz Balcı
Çevre Dergisi’nin kısa ömürlü yayın hayatını, içinde bulunduğu üretim ekolojileri üzerinden “kağıt meseleleri” odağında inceleyerek, derginin düşünsel olarak ortaya çıkışı, yapısal organizasyonu, kurduğu ilişkiler ağı ile üstlendiği rolün bir portresini çizen bir araştırma ve görsel sunum.

Bellek Hakkının İhlali Olarak Yitirilmiş Bir Hafıza Mekânı İhtimali: Sultanahmet Cezaevi
Can Memiş
Kentsel bir hak olarak bellek hakkının toplumsal bir talebe dönüştüğü Sultanahmet Cezaevi örneği üzerinden, hafızalaştırma çalışmalarının demokratikleştirme süreçlerindeki katkısı ve rolünü irdeleyen bir araştırma.

Kayıp Avangart: Yüksel Pazarkaya Stuttgart Somut Şiir Okulunda
Efe Murat Balıkçıoğlu ve Emirhan Eringen
Avangart Stuttgart Somut Şiir Okulu üyelerinden Yüksel Pazarkaya’nın ses şiiri ve performans kayıtları, fotoğrafları, yayınları, okulun çevresinde üretenlerin sözlü tarih kayıtları aracılığıyla, sanatçıyı Türkiye’nin güncel sanat ve edebiyat alanında yeniden konumlandıran bir araştırma.

Geri Dönmemeye Yemin Ettiler: İmparatorluğun Sonunda Ermeni Göçü ve Fotoğrafik Belgeleme
Hazal Özdemir
1896-1908 yıllarında iş olanakları sebebiyle Amerika’ya göç eden Osmanlı Ermenilerinin devlete teslim etmek zorunda kaldıkları fotoğrafların hangi vilayetlerde, kimin tarafından üretildiğini, hangi liman kentlerine dağıtıldığını ve nerede arşivlendiğini inceleyerek kent, göç ve fotoğraf arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir araştırma ve haritalandırma çalışması.

Oda-Avlu-Mahalle: Mardin Latifiye Mahallesi
Serim Dinç, İnci Olgun, Sait Gözü
Mardin Latifiye Mahallesi’nde yaşamış olan Ensari, Özyardımcı, Tatlıdede ve Altun ailelerinin yaşam alanlarını sosyo-mekânsal açıdan irdeleyen; odadan avluya, avludan mahalleye tarihî kentsel peyzajın katmanlı ve dinamik yapısına dair bir araştırma ve görsel çıktı.
PAYLAŞ