Salt Araştırma
Şevki Pekin Arşivi

1 Kordsa Izmit Sosyal Tesisleri 1987 Kordsa İzmit Sosyal Tesisleri, 1987
SALT Araştırma, Şevki Pekin Arşivi
Kordsa İzmit Sosyal Tesisleri, 1987
SALT Araştırma, Şevki Pekin Arşivi
Mimar ve tasarımcı Şevki Pekin’in (1946-2020) arşivi archives.saltresearch.org‘da erişime açıldı.

Kalebodur desteğiyle yürütülen SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi çalışmaları kapsamında dijitalleştirilip kataloglanan koleksiyon, Pekin’in elli yıllık mesleki pratiğine dair 2.000’i aşkın yazılı ve görsel belgeyi içeriyor. Koleksiyondaki belgeler arasında, Pekin’in yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği mimari proje ve konsept tasarımlarına ilişkin çizim, eskiz ve fotoğrafların yanı sıra Viyana Teknik Üniversitesi ve Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde mimarlık eğitimi aldığı yıllarda tasarladığı proje çizimleri bulunuyor. Mimari üretimleri, konsept tasarımları ve kişisel düşüncelerini yansıtan eskiz defterleri, koleksiyonu tamamlayan içerikler olarak öne çıkıyor.

Şevki Pekin Hakkında
1946 doğumlu Pekin, lise eğitimini Robert Kolej’de tamamlar. Lise yıllarından itibaren Feridun Akozan’ın mimarlık ofisini sıkça ziyaret eden Pekin’in mimarlığa ilgisi de bu süreçte somutlaşır. Mimarlık eğitimine, Atatürk Kültür Merkezi’nin tasarımcısı Hayati Tabanlıoğlu’nun teşvikiyle 1966 yılında Viyana Teknik Üniversitesi’nde başlar ve Ernst Anton Plischke’nin yürütücülüğünde Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde devam eder. Öğrencilik döneminde İstanbul ve Viyana’da çeşitli mimarlık bürolarında çalışan Pekin, 1974’te İstanbul’a döner ve bir süre Aydın Boysan’ın yanında çalıştıktan sonra kendi mimarlık ofisini kurar. Kendi ifadesiyle, proje ve tasarımlarının temelini oluşturan düşünceleri Viyana yıllarında şekillenir ve 2020 yılına dek modern, rasyonalist ve postmodern çizgilerde 400’den fazla iş üretir.

Pekin’in mesleki üretimi, tekil bir mimari yaklaşımdan ziyade farklı bakış açılarından esinlenen, farklı bağlamlar içerisinde gelişen üslupsal bir değişim ve devinimi yansıtır. Çeşitli üniversitelerde dersler veren, birçok konferans ve jüriye katılan Pekin, mimarlığa ilişkin değerlendirmelerini Mimarlık Üzerine Düşünceler (2008) ve Yirmibirinci Yüzyıl için Mimarlık Tarihi (2019) kitaplarında toplar. Moda’da Bingöl Apartmanı (1986), Kordsa İzmit Sosyal Tesisleri (1987), Yenibosna (1995) ve Büyükçekmece’deki (1996) tekstil fabrikaları, Değirmendere Ahşap Heykel Müzesi (2001) ve Çandarlı’da Çiftlik Depo Binası (2009) gibi endüstriyel yapı ve konut tasarımları, SALT Araştırma’daki arşivinde öne çıkan çalışmaları arasındadır.

SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi
SALT Araştırma bünyesinde derlenen ve 1.9 milyonun üzerinde belgeyi içeren dijital arşiv koleksiyonları “Sanat”, “Mimarlık ve Tasarım” ile “Kent, Toplum ve Ekonomi” alanlarını kapsar. Mimarlık ve Tasarım Arşivi‘ndeki koleksiyonlar, çalışmalarıyla 20. yüzyıl Türkiye’sinde mimarlık ve tasarımın gelişimine katkı sunmuş uzmanların mesleki ve kişisel arşivlerinde bulunan eskiz, çizim, yazışma, sözleşme, rapor, harita, fotoğraf, dia, ses kaydı ve video gibi 170.000 belgeyi bir araya getirir.


SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi, Kalebodur tarafından desteklenmektedir.
PAYLAŞ