Şehrimiz Kiev: Oleksiy Radinsky Filmleri

Salt Beyoğlu, Çevrimiçi

28 Temmuz – 7 Ağustos 2022

Thfilmofkyiv Main 01 Oleksiy Radinsky, <i>The Film of Kyiv. Episode One</i> [Kiev Filmi, I. Bölüm] (2017)
Oleksiy Radinsky, The Film of Kyiv. Episode One [Kiev Filmi, I. Bölüm] (2017)
Duvarda Bir Çatlak, Bilinmeyene Doğru sergisinde yer alan sanatçılardan Oleksiy Radinsky’nin üç kısa filminden oluşan Şehrimiz Kiev adlı gösterim programı ile 28 Temmuz Perşembe günü Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da başlıyor. Circulation [Ring Hattı] (2020), The Film of Kyiv. Episode One [Kiev Filmi, I. Bölüm] (2017) ve Landslide [Heyelan] (2016) kısa filmlerini içeren bu program, şehir merkezinden periferiye uzanarak Kiev’in kentsel mirasına, 1989 sonrasında yaşadığı mimari ve toplumsal değişime, iktidar ve mekân ilişkisi ekseninde şehrin ara bölgelerine ve mikro-habitatlarına yakından bir bakış niteliği taşıyor.

Şehrimiz Kiev, Açık Sinema’daki gösterimin ardından, 29 Temmuz Cuma’dan 7 Ağustos Pazar’a saltonline.org üzerinden çevrimiçi olarak da izlenebilecek.

Kievli sanatçı ve yazar Oleksiy Radinsky’nin (d. 1984, Ukrayna) üretimlerinin odağında, Sovyet mimari mirasının yanı sıra Sovyet sonrası dönemdeki yeniden yapılanma süreçlerinin yarattığı toplumsal gerilim ve kültürel çelişkiler yer alıyor.

Program:

Circulation [Ring Hattı]
2020, 11’30”

Circulation [Ring Hattı], bir şehir hattı rotası üzerinden Kiev’e dair tanıdık ama bir o kadar da bilinmedik bir manzaranın izini sürüyor. Kiev’in, Sovyet mimari mirasıyla iç içe geçen yeni kentsel yapısı ve mimari antropolojisine odaklanan bu deneysel film, Radinksky’nin, 50 kilometrelik bir ring hattı boyunca yaptığı üç yıllık gözleme dayanıyor. Çalışma, geçmişte komünist rejimin organlarını oluşturan resmî bina ve mimari anıt statüsündeki ikonik yapıların da yer aldığı bu hat üzerinden, Doğu Avrupa’nın Sovyet sonrası topografyasına dair güncel bir kesit sunuyor. Doğu Avrupa’daki altyapı politikalarına bir eleştiri niteliğindeki Troyeschyna Dva (2017) ile mimar Florian Yuriev’in üretimlerini konu alan Facade Colour: Blue (2019) filmleri de sanatçının bu minvaldeki diğer çalışmaları arasında.

The Film of Kyiv. Episode One [Kiev Filmi, I. Bölüm]
2017, 8’

Mimarinin politik ve toplumsal boyutuna ironik bir bakış niteliğindeki The Film of Kyiv. Episode One [Kiev Filmi, I. Bölüm], şehir merkezine inşa edilmesi planlanan, büyük bir proje olarak başlasa da büyük çaplı yolsuzluklar sonucunda 25 yıldır tamamlanamayan Podilsky Köprüsü’nü konu alıyor. Radinsky, 2017 tarihli bu filminde, yerel yönetimler projeyi tamamlamanın yollarını aramaya devam ederken, köprünün mevcut hâliyle kent yaşamına katılmasına, zaman içinde spordan sosyalleşmeye toplumun ihtiyaçlarına farklı biçimlerde karşılık veren plan dışı ve beklenmedik bir yaşam alanına dönüşmesine bakıyor.

Landslide [Heyelan]
2016, 29’

Sanatçı, 2016 tarihli Landslide [Heyelan] filmiyle, şehir merkezi ile sosyal periferinin ilişkisine dair çarpıcı bir deneyimi belgeliyor. Film; 1990’lı yıllarda yaşanan bir dizi jeolojik ve toplumsal felaket neticesinde mekân kimliğini kaybetmiş, sosyal erozyona uğramış ve süreç içinde aralarında başta göçmenler olmak üzere toplumdan dışlananlar, muhalifler, sanatçılar, mimari ve kuir tiyatro kolektifleri için bir mikro-habitata evrilmiş olan Petrivska Caddesi’ni konu alıyor. Bizzat tanıklık ettiği bu eşsiz sosyal deneyim üzerinden Radinsky, Doğu Bloku’nun çözülüşünü izleyen sürece ve toplumun dayanışma temelli başka bir sosyal yapıya dair arayışlarına ayna tutuyor.


5224 sayılı kanunun 18.01.2019’da değiştirilen 7. maddesine göre, değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri; festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak 18+ yaş işareti ile gösterilir.