Konuşma
Olağan-içi Arşiv: Kurmaca-dışı, Amatör, Ev Filmleri Arşivciliği Üzerine

Ege Berensel

Çevrimiçi

2 Ağustos 2022 19.00

Turkiye 8mm Ev Filmleri Arsivi Türkiye 8mm Ev Filmleri Arşivi
Ege Berensel izniyle
Türkiye 8mm Ev Filmleri Arşivi
Ege Berensel izniyle
Salt’ın Varşova Modern Sanat Müzesi iş birliğiyle düzenlediği Bilinmeyene Doğru sergisi kapsamında hazırlanan kamu programı Duvarda Bir Çatlak, görsel araştırmacı-medya sanatçısı Ege Berensel’in Olağan-içi Arşiv: Kurmaca-dışı, Amatör, Ev Filmleri Arşivciliği Üzerine başlıklı çevrimiçi konuşmasıyla devam ediyor.

Film arşivlerinin toplama, saklama ve korumaya ilişkin süreçleri içerisinde bellekten ziyade imgelemle işlerlik kazanan, sürekli yaratıma yönelik bir paylaşım ve dağıtım sürecine dayalı bir film arşivi fikri nasıl gerçekleştirilir? Çoğunlukla gündelik hayat, sivil tarih ve ailenin tarihine dair görsel veriler sunan ev filmleri ile bir mimar, arkeolog, botanikçi ya da halkbilimciye ait alan araştırması notları olarak tanımlanabilecek görsel kayıtlardan nasıl bir düşünce katmanı veya sanatsal araştırma alanı inşa edilebilir? Berensel, bu ve benzeri sorular üzerinden Türkiye’deki resmî film arşivlerinin dışında kalan, çoğunluğu çöpe dönüşmüş 8mm, süper 8mm, 9,5mm, 16mm film formatlarındaki aile, eğitim, propaganda ve militan filmlerin arşivlenme süreçlerini ele alacak.

Program dili Türkçe’dir. Zoom üzerinden gerçekleştirilecek programa katılım için bu bağlantıdan kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Ege Berensel, Ankara’da yaşayan bir görsel araştırmacı ve medya sanatçısıdır. Türkiye 8mm Aile Filmleri Arşivi’ni yürüten Berensel’in görsel araştırmaları ve videoları bugüne dek Kunst-Werke Institute for Contemporary Art (Berlin), Fundació Antoni Tàpies (Barselona), 10. Uluslararası İstanbul Bienali, Salt Ulus (Ankara), AVTO (İstanbul), DEPO (İstanbul), State of Concept (Atina), MOMus (Selanik), MSUV (Voyvodina) gibi kurumlarda sergilendi.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE