Konuşma:
Kolektif Hafıza ve Sanatın Nesnesi

Nesli Gül Durukan

Çevrimiçi

4 Ağustos 2022 19.00

Serh068001 Ahmet Öktem, <i>Kapalı ve Açık, 10 Sanatçı 10 İş: A</i> sergisinden görünüm, Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul), 1989
Salt Araştırma, Serhat Kiraz Arşivi
Ahmet Öktem, Kapalı ve Açık, 10 Sanatçı 10 İş: A sergisinden görünüm, Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul), 1989
Salt Araştırma, Serhat Kiraz Arşivi
“Nesnenin hafızasına vurgu yapan sanatsal pratiklerde söylem, toplumsal ve politik bağlamın detaylandırılmasıyla görünürlük kazanır. Kolektif hafıza etrafında inşa edilen anlatıların çeşitliliği; güç, kimlik ve tanıklık gibi birtakım kavramlar odağında geçmişi bugüne bağlar.”

Araştırmacı-sanat yazarı Nesli Gül Durukan, Salt’ın Bilinmeyene Doğru sergisinin kamu programı Duvarda Bir Çatlak kapsamında Kolektif Hafıza ve Sanatın Nesnesi başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Durukan, 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından yaşanan ideolojik ve tarihsel değişimlere paralel olarak, Türkiye’de 1990’lı yıllarda ortaya çıkan sanat pratiklerinin geçmişi bugüne aktarma biçimlerini ve bu aktarımların farklı mecralardaki üretimlere etkisini ele alacak.

Program dili Türkçe’dir. Zoom üzerinden gerçekleştirilecek programa katılım için bu bağlantıdan kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Nesli Gül Durukan, küratör, araştırmacı, sanat yazarı ve Amsterdam merkezli NonSpace’in kurucu ortağı. Akademik ve küratöryel araştırmaları; çağdaş sanatta arşiv, hafıza ve sanatsal kimlik/miras, sanat tarihinde kültürlerarasılık, kurumsal dönüşümler bağlamında sergileme pratikleri ve çağdaş müzecilikte etkileşim konularını içermektedir. University of Amsterdam’da Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture (AHM) Doktora Programı kapsamında misafir araştırmacı olarak bulundu. Salt’ın Foto Galatasaray projesinde çalıştı. Makaleleri, Archives and Records, Metropolis M, Framer Framed, Sanat Dünyamız ve Argonotlar gibi dergilerde yayımlandı. Durukan, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği (AICA), Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) ve Platform Beeldende Kunst (Platform BK) üyesidir. Hâlen, Mondriaan Fund ve NIT tarafından desteklenen “The Impact of Contemporary Artists, who moved from Turkey, on Dutch Art Ecosystem” [Türkiye’den Taşınan Çağdaş Sanatçıların Hollanda Sanat Ekosistemine Etkisi] başlıklı projesi üzerinde çalışıyor.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE