Sunum ve Konuşma: "Sivil Toplum Açısından Türkiye'de Göçün Son On Yılı"

Salt Galata

19 Kasım 2022 15.30

Gar Salt Etkinlik Gorsel 1 Fotoğraf: Kemal Vuran Tarlan
Fotoğraf: Kemal Vuran Tarlan
Kat -2, Oditoryum

Göç Araştırmaları Derneği tarafından yürütülen ve Suriye İç Savaşı’yla başlayan kitlesel göçün son on yılını inceleyen araştırmanın çıktılarının paylaşılacağı “Sivil Toplum Açısından Türkiye’de Göçün Son On Yılı” başlıklı sunum ve konuşma programı Salt Galata’da gerçekleşiyor. Program İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Hatay illerinde faaliyet gösteren 40 sivil toplum kurumundan kişilerle yapılan mülakatlarla yürütülen araştırmanın bulgularını kolektif ve katılımcı bir zeminde tartışmaya açmayı amaçlıyor.

Onuncu yılı geride kalan Suriye İç Savaşı sürecinde milyonlarca insan ülke sınırları içinde yerinden edilirken, bir o kadar insan da çoğunlukla komşu ve bölge ülkelerine sığınmak zorunda kaldı. Göç olgusunun Türkiye’nin gündemine hızlı bir şekilde eklenmesine paralel olarak göçmenler; sınır politikaları, güvenlik meseleleri, ayrımcılık, uyum ve iş gücü piyasasına katılım gibi birçok başlık altında iç ve dış siyasetin önemli tartışma konularından birine dönüştü. Diğer yandan, 2011 yılından bu yana Türkiye’de, özellikle Suriyeli sığınmacılara yönelik yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren derneklerin oluşturduğu güçlü bir sivil toplum alanı oluştu.

Göç Araştırmaları Derneği’nin Nisan-Temmuz 2022 döneminde Friedrich Ebert Stiftung (FES) desteği ile tamamladığı araştırma, alandan kişilerin göç olgusunun mevcut durumu ve geleceğine ilişkin görüş, gözlem, beklenti ve politika önerilerini odağına alıyor.

19 Kasım Cumartesi günü 15.30-18.30 saatlerinde Salt Galata, Oditoryum’da gerçekleştirilecek program herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.

PROGRAM

15.30
Karşılama
15.45 Rapor Sunumu
17.00 Kahve Molası
17.20 Tartışma

Göç Araştırmaları Derneği, göç alanında disiplinlerarası çalışmalar yapmak, bu alandaki araştırma ve araştırmacıları desteklemek, çalışmalarda üretilen bilgiin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, alan çalışanları arasında mesleki dayanışma, iletişim, iş birliği ve etkileşimi sağlamak amacıyla 2017 yılında kuruldu. Dernek, göç araştırmacılarının karşılaştıkları bilimsel, kurumsal ve etik sorunlara çözüm üretmenin yanı sıra göçmen, sığınmacı ve mültecilerin farklı alanlarda karşılaştıkları mağduriyetleri kamuoyuyla paylaşarak farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE