2022 Salt Araştırma Fonları Proje Sunumları

Salt Galata

9 Aralık 2022 14.00 – 17.40

03 Saf 2022 Öğretici Filmler Merkezi Kursu, 1955 (Fotoğraf: Lucia Moholy)
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknoloji (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü Arşivi
Öğretici Filmler Merkezi Kursu, 1955 (Fotoğraf: Lucia Moholy)
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknoloji (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü Arşivi
Kat 1, Atölye II-III

Salt Araştırma Fonları’yla 2022 yılında desteklenen projelerin bulguları, Salt Galata’da gerçekleşecek bir programla tartışmaya açılıyor. Seçici Kurul üyelerinden Deniz Artun (Galeri Nev), Doç. Dr. Bülent Batuman (Bilkent Üniversitesi) ve Doç. Dr. Burak Onaran’ın (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) moderatörlüğündeki oturumlarda araştırmacılar, çalışmalarının yöntem, süreç ve verilerine ilişkin sunumlar yapacak. Üç oturumdan oluşan ve herkese açık olan programa çevrimiçi katılım da sağlanabilecek.

Salt bu yıl, Türkiye’de kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat alanları odaklı 153 başvuru arasından seçilen altı projeye fon sağladı. Göz ardı edilmiş tarihler üzerine özgün yaklaşımlar getirerek bilgi üretimine katkıda bulunan çalışmalara yönelik olan Salt Araştırma Fonları ile 2013’ten bu yana 68 proje desteklendi.


PROGRAM

14.00
Açılış: Deniz Ova (Salt)

14.05-15.10 1. Oturum – Moderatör: Bülent Batuman

Bilge Beril Kapusuz Balcı sunumu: “Mimarlık, Politika, Estetik ve ‘Kağıttan Meseleler’: Çevre Dergisi (1979-1981) ve Mimarlık Yayıncılığı Sahnesindeki Yarım Kalmış Aracılığı”
Venedik IUAV Üniversitesi Mimarlık ve Sanatlar Bölümü’nde doktora sonrası araştırmalarına devam eden B. Beril Kapusuz Balcı, kısa ömürlü bir yayın hayatı olan Çevre: Mimarlık ve Görsel Sanatlar Dergisi‘nin “kağıt meseleleri” üzerinden, derginin düşünsel olarak ortaya çıkışı, yapısal organizasyonu, kurduğu ilişkiler ağı ve üstlendiği rolün yarım kalmış aracılığını, eğitim ve yayıncılık ekolojileri etrafında tartışıyor.

Serim Dinç, İnci Olgun ve Sait Gözü sunumu: “Oda-Avlu-Mahalle: Mardin Latifiye Mahallesi”
İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde doktora öğrencisi ve araştırma görevlisi Serim Dinç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi İnci Olgun ve “kültürel miras ve koruma” alanında restorasyon projelerinde çalışan Sait Gözü, Mardin Latifiye Mahallesi’nde yaşamış olan Ensari, Özyardımcı, Tatlıdede ve Altun ailelerinin yaşam alanlarını sosyo-mekânsal açıdan irdeleyerek odadan avluya, avludan mahalleye tarihî kentsel peyzajın katmanlı ve dinamik yapısını değerlendiriyor.

Soru-Cevap

15.20-16.25
2. Oturum – Moderatör: Deniz Artun

Başak Altın sunumu: “Lucia Moholy’nin Ankara yılları: Sürgünde Bir Kadın Fotoğrafçı”
Ankara Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü’nde yüksek lisans derecesini alan ve kültürel bellek ile görsel arşiv üzerine sanatsal araştırmalar yapan Başak Altın, Bauhaus Okulu’nun inşa ve üretim süreçlerini fotoğraflayan avangart fotoğraf sanatçısı, kütüphaneci ve arşivci Lucia Moholy’nin 1952-58 yıllarında yaşadığı Ankara’daki izlerini ve Türkiye’deki üretimlerini, kurumsal kayıtlar, fotoğraflar ve yazıları aracılığıyla kadın emeğinin görünmezliği ve arşiv inşasına odaklanarak yorumluyor.

Efe Murat Balıkçıoğlu ve Emirhan Eringen sunumu: “Kayıp Avangart: Yüksel Pazarkaya Stuttgart Somut Şiir Okulunda”
Wellesley College’da İslam tarihi ve yazı dersleri veren şair-tarihçi Efe Murad ile Freie Universität Berlin’de Görsel Medya Antropolojisi dalında yüksek lisans derecesini alan şair-yönetmen Emirhan Eringen’in araştırması, Avangart Stuttgart Somut Şiir Okulu üyelerinden Yüksel Pazarkaya’nın ses şiiri ve performans kayıtları, fotoğrafları, yayınları ve bu okulun diğer üyelerinin sözlü tarih kayıtları aracılığıyla, sanatçıyı Türkiye güncel sanat ve edebiyat alanında yeniden konumlandırıyor.

Soru-Cevap

16.35-17.40
3. Oturum – Moderatör: Burak Onaran

Can Memiş sunumu: “Bellek Hakkının İhlali Olarak Yitirilmiş Bir Hafıza Mekânı İhtimali: Sultanahmet Cezaevi”
İstanbul Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Toplumsal Düşünce Bölümü’nde yüksek lisans ve MEF Üniversitesi Hukuk Bölümü’nde lisans programlarına devam eden Can Memiş, kentsel bir hak olarak bellek hakkının toplumsal bir talebe dönüştüğü Sultanahmet Cezaevi örneği üzerinden, hafızalaştırma çalışmalarının demokratikleştirme süreçlerindeki katkısı ve rolünü irdeliyor.

Hazal Özdemir sunumu: “Geri Dönmemeye Yemin Ettiler: İmparatorluğun Sonunda Ermeni Göçü ve Fotoğrafik Belgeleme”
Northwestern Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktorasını sürdüren Hazal Özdemir, 1896-1908 yıllarında iş olanakları sebebiyle Amerika’ya göç eden Osmanlı Ermenilerinin devlete teslim etmek zorunda kaldıkları fotoğraflarının hangi vilayetlerde, kimin tarafından üretildiğini, hangi liman kentlerine dağıtıldığını ve nerede arşivlendiğini inceleyerek kent, göç ve fotoğraf ilişkisini bir veritabanı üzerinden araştırıyor.

Soru-Cevap
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE