Atölye: Elmas Deniz ile "Bilinmeyen Türlerin Bilinmeyen Yok Oluşu Üzerine"

Salt Galata

21 Aralık 2022 16.30

Ed Seed2 Insignificants Elmas Deniz Elmas Deniz, <i>İsimsiz bir derenin tarihi [“Önemsenmeyenler”]</i> serisinden, 2019, siyah fon üzerinde; çeşitli tohumlar, dere kabuklusu, dere taşı, deniz kestanesi (11 parça)
Elmas Deniz, İsimsiz bir derenin tarihi [“Önemsenmeyenler”] serisinden, 2019, siyah fon üzerinde; çeşitli tohumlar, dere kabuklusu, dere taşı, deniz kestanesi (11 parça)
Atölye IV

İklim değişikliğinin ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan Bu son şansımız mı? gösterim programı kapsamında 21 Aralık Çarşamba günü 16.30-19.00 saatlerinde Salt Galata’daki Atölye IV’te bir atölye düzenleniyor. Sanatçı Elmas Deniz’in yürütücülüğündeki atölyede, ekolojik meselelere insan merkezci ve insan biçimci bakışın yarattığı sorunlar “bilinmeyen” türler etrafında irdelenecek.

Ekosistemin insan kaynaklı değişimi, küresel ısınma ve çevre kirliliği, insan olmayan canlıların yaşam alanlarını yıkıma uğratıyor. Bu canlılar arasında varlığından henüz haberdar olmadığımız türler de yer alıyor. O halde “bilinmeyen türlerin bilinmeyen yok oluşu” ne anlama geliyor? İnsan merkezci olmayan ekolojik bir düşünme pratiği nasıl geliştirilebilir? Atölye katılımcıları, bu sorulardan hareketle “bilinmeyen” bitki ve hayvan türlerinin yok oluşuna neden olan etkenleri tartışarak ortak bir metin kaleme alacak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek 15 kişilik atölyeye katılım için 15 Aralık Perşembe saat 18.00’e kadar başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuru sonuçları 16 Aralık Cuma akşamı katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Elmas Deniz, üretimlerini İstanbul’da sürdürüyor. Sanatçının araştırmaları, ekonomi ve doğa kesişimleri, insan-doğa ilişkisi, doğa kavramının tarihsel oluşum süreci ve güncel ekolojik kaygılar etrafında şekillenir. Eşitsizlik, yoksulluk ve tüketici kültürü üzerine düşünür; değer sistemlerine ilişkin farklı bakış açılarını inceler. Çalışmaları, ekosistemdeki değişimleri odağına alarak doğayla yeni türde bir ilişki kurmanın imkânlarını sorgular.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE