Salt Araştırma Fonları 2023 Başvuruları Uzatıldı

6 Drkh056001 Gülsün Karamustafa, <i>İsimsiz</i>, 13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu, 1976
Salt Araştırma, Gülsün Karamustafa Arşivi
Gülsün Karamustafa, İsimsiz, 13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu, 1976
Salt Araştırma, Gülsün Karamustafa Arşivi
Ön başvuru tarihleri: 17 Ocak-3 Nisan

2013’ten bu yana toplam 68 projeyle bilgi üretimi ve paylaşımını, birlikte öğrenme ve tartışmayı destekleyen Salt Araştırma Fonları, onuncu yılında da yeni ve özgün araştırmalara alan açmaya devam ediyor. İlk on yılda desteklenen projelerin çıktıları, süreç ve deneyimleri bir dizi programla paylaşılacak.

İmparatorluktan cumhuriyete Türkiye’nin iki yüzyıllık kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950 sonrası sanat, mimarlık ve tasarım alanlarında özgün belge edinimi ve araştırma hedefli projeleri teşvik eden Salt Araştırma Fonları’nın 2023 başvuruları 17 Ocak’ta başlıyor.

Fonlar; toplumsal değişim ve dönüşümlerle ilişkili yerel örnekleri disiplinlerarası ve çok yönlü bakış açılarıyla inceleyen, yeni kaynakları görünür kılan veya genelgeçer kanıların güncel bulgularla sorgulanmasına olanak tanıyan çalışmalara yöneliktir. Kurumun arşiv koleksiyonlarını yorumlayacak veya uzun soluklu araştırmalarına eklemlenebilecek nitelikteki içerikler, değerlendirme aşamasında önceliklidir.

İki aşamada tamamlanacak başvuru süreci sonucunda seçilen araştırma projelerinin her birine 20.000 TL’lik fon desteği sağlanacak. 3 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’e kadar devam eden ön başvurular ile konu, dönem ve araştırma alanı bakımından içeriğin uygunluğu değerlendirilecek. Bu aşamayı geçen aday projeler için son başvuru tarihi 3 Mayıs Çarşamba; sonuçların duyuru tarihiyse 6 Haziran Salı’dır. Desteklenen projelerin çıktıları, Aralık ayında düzenlenecek bir sunum programıyla kamunun yorum ve katkılarına açılacak.

Bu yılki değerlendirme süreci Prof. Dr. Gülhan Balsoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Doç. Dr. Ayşe Erek (Kadir Has Üniversitesi), Dr. Bilge İmamoğlu (TED Üniversitesi), Sezin Romi (Salt) ve Lorans Tanatar Baruh’un (Salt) yer aldığı Seçici Kurul tarafından yürütülecek.

Başvurular, Salt Araştırma‘nın odaklandığı alanlar temel alınarak hazırlanmalıdır:

Sanat araştırmaları, 1950’lerden günümüze Türkiye kültür ve sanat ortamı içerisinde kırılma anları oluşturan süreçlerin, kişi ve kurumların, sergi ve etkinliklerin incelenmesini kapsar. Sanat tarihinin farklı disiplinlerle birlikte okunup yorumlanmasını, yerel ve uluslararası bağlamda değerlendirilmesini ve mevcut kaynakların yeniden ele alınıp geliştirilmesini amaçlar.

Mimarlık ve tasarım araştırmaları, 1950’ler sonrası Türkiye’de mimari pratikler ve tasarım yaklaşımlarına ilişkin, basılı kaynakların dışında kalan veya mevcut kaynaklara özgün yaklaşımlar getiren içeriklere yöneliktir. Tasarım nesnelerinden yapılı çevreye her türlü ölçek konu olarak seçilebilir.

Kent, toplum ve ekonomi tarihi araştırmaları, 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve 20. yüzyıl Türkiye’sinin toplumsal ve ekonomik dönüşümünü detaylandıran çalışmalar ile kent araştırmalarını kapsar.

Ön başvuru yapmak için tıklayın.