Museum of the Commons [Müşterekler Müzesi]

L'Internationale

2023 03 23 L Internationale 2 L’Internationale sunumları, Varşova Modern Sanat Müzesi (Polonya), Mart 2023
Fotoğraf: Marta Ejsmont
L’Internationale sunumları, Varşova Modern Sanat Müzesi (Polonya), Mart 2023
Fotoğraf: Marta Ejsmont
Avrupa’nın önde gelen müzeleri, sanat kurumları ve araştırma merkezlerini bir araya getiren L’Internationale konfederasyonu, Museum of the Commons [Müşterekler Müzesi] projesinin çalışmalarını başlattı.

Salt’ın 2013’ten bu yana Türkiye’deki tek üyesi olduğu L’Internationale, önümüzdeki dört yıl boyunca, Avrupa Birliği’nin Creative Europe programı tarafından desteklenen Museum of the Commons [Müşterekler Müzesi] (2023-2026) projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında, konfederasyonda L’Internationale Association ile birlikte 13 kurum (Museo Reina Sofía, İspanya; MACBA, İspanya; M HKA, Belçika; MSN, Polonya; Salt, Türkiye; Van Abbemuseum, Hollanda; MSU, Hırvatistan; HDK-Valand, İsveç; NCAD, İrlanda; ZRC SAZU, Slovenya; Institute of Radical Imagination, İtalya; tranzit.ro, Romanya; Visual Culture Research Center, Ukrayna) ve üç partner kurum (IMMA, İrlanda, MG+MSUM, Slovenya ile WIELS, Belçika) yer alacak.

Museum of the Commons [Müşterekler Müzesi], günümüz toplumlarının karşı karşıya olduğu temel meselelerle ilintili üç tematik başlığı odağına alıyor. Climate [İklim], gezegen ölçeğinde yaşanan iklim krizinin yanı sıra kurumsal, sanatsal ve kültürel pratiklerin ve süreçlerin sürdürülebilirliği ile politika, toplum, kültür ve yaşam biçimlerini ekolojik açıdan dönüştürmenin aciliyeti gibi meseleleri irdeliyor. Situated Organizations [Yerleşik Kurumlar], karmaşık sosyal ağ ve ekosistemlerdeki aktörler olarak müzelerin ve sanat kurumlarının rolünü sorgularken bu yapıları demokratikleştirmenin, daha açık, kapsayıcı ve kullanışlı hâle getirmenin yeni yollarını araştırıyor. Past in the Present [Günümüzdeki Geçmiş] ise yerel ve ortak tarihlerimizin kimlikleri, politikaları, toplumları ve kültürleri oluşturmadaki rolüne odaklanırken hem tarihsel hem de güncel açıdan ekolojik ve sömürgeci şiddetin sürekliliğini ve uzun süreli etkilerini inceliyor. Böylece, sanat ve kültürün iyileşme, yeniden yapılanma ve onarım süreçlerinde stratejik araçlar olarak ele alınması hedefleniyor.

Bu tematik başlıklar; sergilerden gezici okullara, misafir sanatçı programlarından topluluk atölyelerine kadar L’Internationale faaliyetlerinin içeriğine rehberlik ediyor. Sürdürülebilir kültürel üretimin güncel modellerini irdeleyerek ekolojik, toplumsal ve sanatsal dönüşüme katkı sunmak üzere ortak üretime yönelik çerçeveler geliştiriyor. Konfederasyon, küresel çatışmaların etkisinde yaşayan sanatçıları, kültür çalışanlarını ve mültecileri doğrudan desteklemek üzere Avrupa kurumları arasında uluslararası dayanışmayı teşvik ederek hem kültür endüstrisinin hem de genel olarak toplumun onarımına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Lio Museumofthecommons Partnerinstitutions May2024 1
PAYLAŞ