Cumhuriyet'in 100. Yılı
Konuşma: Erken Cumhuriyet'te Ekonomi ve Toplumsal Yapı, 1923-1946
Zafer Toprak

Salt Galata

9 Mayıs 2023 18.30

4 Izmir Isci Esnaf Kurumlar Mitingi Tahminen 1930larn Ikinci Yars 1 İzmir İşçi Esnaf Kurumları Mitingi, tahminen 1930’ların ikinci yarısı (Fotoğraf: Hamza Rüstem, İzmir)
Salt Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi
İzmir İşçi Esnaf Kurumları Mitingi, tahminen 1930’ların ikinci yarısı (Fotoğraf: Hamza Rüstem, İzmir)
Salt Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi
Kat 1, Atölye II-III

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişin karmaşık tarihini ve göz ardı edilen hikâyelerini çeşitli programlarla gündeme getiren Salt, Cumhuriyet’in 100. yılında sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum ve ekonomi alanlarında erişime sunduğu arşivler üzerinden kurgulanan bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Kişiler ve kurumlar üzerinden yapılacak okumalarla ulus devlet kurma süreci ve sonrasında, süreklilik ve kopuşlar çeşitli boyutlarıyla irdelenecek. Tarih yazımı, öğretim ve eğitimin toplumdaki dönüştürücü rolü yeni bilgi ve bulgular ışığında çok yönlü ve disiplinlerarası bakış açılarıyla ele alınacak.

Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamındaki programların ilkinde tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak, Cumhuriyet Türkiyesi’nin iki dünya savaşı arası dönemine odaklanacak. Tek parti döneminin ekonomi politikasını ve toplumsal yapısındaki köklü dönüşümleri irdeleyerek, yurttaş kimliğini kazanan “yeni insanın” ve laik bir toplumun oluşumuna değinecek. Bir tür “toplumsal devrim” niteliğini kazanan bu süreci dönemin konjonktürü içinde değerlendirerek, yaşanan toplumsal dönüşümün açılımlarını gündeme getirecek.

Prof. Dr. Zafer Toprak, uzun yıllar Boğaziçi ve Koç üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı. Küratör olarak İş Bankası’nın İstanbul’daki Türkiye İş Bankası Müzesi ile Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi ve Borusan’ın Asım Kocabıyık Müzesi’nin kurucu kadrosunda yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Üstün Başarı Ödülü, Garanti Bankası-Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Finans Tarihi Ödülü ve Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’ne layık görüldü; St. Olaf College’dan kültür çalışmaları alanında fahri doktora aldı. Tarih Vakfı’nın kurucu üyesi, Bilim Akademisi asli üyesi ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyesidir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE