Atatürk Orman Çiftliği

Orkun Dayıoğlu

12 Mayıs 2023

Ahanka079 1 Salt Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi’nden fotoğraflar:
Atatürk Orman Çiftliği’nin genel görünümü ve Marmara Köşkü
Salt Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi’nden fotoğraflar:
Atatürk Orman Çiftliği’nin genel görünümü ve Marmara Köşkü
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte hızlanan reform hareketi, 1920’li yıllar boyunca ekonomik, politik ve sosyal anlamda fark yaratan bir modernizasyon ve çağdaşlaşma sürecini başlatır. Bu sürecin ana mekânlarından biri olan yeni başkent Ankara’da 1925 yılında kurulan Atatürk Orman Çiftliği, bu dönemde tarım ve sanayinin gelişimine yönelik girişimlerin somutlaştığı sosyal mekânlar ile birlikte, erken Cumhuriyet döneminin simge yerleşkelerinden biri hâline gelir.

Ahanka127 Atatürk Orman Çiftliği, Havuzlu Yol
Atatürk Orman Çiftliği, Havuzlu Yol

İlk olarak Orman Çiftliği adıyla yaklaşık 20 bin dekarlık bir araziye kurulan kompleks, sonraki yıllarda satın alınan arsalar ile birlikte yaklaşık 100 bin dekarlık bir alana yayılır. Çiftliğin kurulduğu yıllardaki amaçları; bitki cinslerinin ıslahı için yeni türlerin araştırılması ve tanıtımı, hayvancılığın özendirilmesi, yeni cins ve ırkların araştırılması, tarım ürünlerinin işlenerek değerlendirilmesi ve halka sunumu, iklim koşullarına uygun yerli ve yabancı meyve türlerinin üretimi, bağcılığın geliştirilmesi ve halka tanıtımı, bilimsel yöntemlerle ağaçlandırma yapılması, koru ve ormanların oluşturulması, yurt çapında ağaçlandırmanın özendirilmesi ve makineli tarım ile üretim tesislerinin yaygınlaştırılması şeklinde sıralanabilir.1

Ahanka097 1 Atatürk Orman Çiftliği, Harman Yeri (Fotoğrafın arka yüzünde “Gazi çiftliğinde kısa süre içerisinde çağdaş üretim araçları kullanılmaya başlandı” ibaresi yer almaktadır)
Atatürk Orman Çiftliği, Harman Yeri (Fotoğrafın arka yüzünde “Gazi çiftliğinde kısa süre içerisinde çağdaş üretim araçları kullanılmaya başlandı” ibaresi yer almaktadır)

Ahanka221 Gazi Çiftliği, Umumi Manzara
Gazi Çiftliği, Umumi Manzara

1930’lu yıllarda çiftlik içinde kurulan tarım ve hayvancılık alanları, arboretum ve üretim tesisleri ile birlikte yerleşke faaliyet sınırlarını genişletir. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün çiftliği Nakdiye Müdürlüğü’ne (Hazine Müsteşarlığı) bağışlamasının ardından, bölgenin yönetimini devralması amacıyla 1938’de Devlet Ziraat İşletmeleri kurulur ve çiftlik, Gazi Orman Çiftliği adını alır.

Ahanka082 Atatürk Orman Çiftliği, Karadeniz Havuzu
Atatürk Orman Çiftliği, Karadeniz Havuzu

Ahanka083 Atatürk Orman Çiftliği, Karadeniz Havuzu
Atatürk Orman Çiftliği, Karadeniz Havuzu

Ahanka126 Atatürk Orman Çiftliği, Marmara Havuzu<br /><br />
Atatürk Orman Çiftliği, Marmara Havuzu


Bununla birlikte, 1930’lu yıllarda, Cumhuriyet döneminin öne çıkan mimarlarından Ernst Arnold Egli tarafından tasarlanan bir dizi yapı çiftlik içerisinde uygulanmak üzere projelendirilir. Bu tasarımlar arasında bir bira fabrikası ile memurlar, işçiler ve ziyaretçiler için konutlar, lojmanlar, hamam, idari binalar, kamusal yapılar gibi çeşitli işlevlere sahip tesisler bulunur.2 Çiftliğin adı, 1950 yılında yürürlüğe giren kanunla birlikte Atatürk Orman Çiftliği olarak değiştirilir.

Ahanka086 Atatürk Orman Çiftliği, Bira Fabrikası
Atatürk Orman Çiftliği, Bira Fabrikası

Ahanka183015 Atatürk Orman Çiftliği, Hamam (önde) ve Bira Fabrikası (arkada)<br /><br />
Atatürk Orman Çiftliği, Hamam (önde) ve Bira Fabrikası (arkada)


Ahanka183014 Atatürk Orman Çiftliği, PTT Binası
Atatürk Orman Çiftliği, PTT Binası

Ahanka080 Atatürk Orman Çiftliği, Havuzlu Yol’da bir grup fotoğrafı<br /><br />
Atatürk Orman Çiftliği, Havuzlu Yol’da bir grup fotoğrafı


Günümüze kadar uzanan süreçte, sahip olduğu arazilerin bir kısmını kaybeden Atatürk Orman Çiftliği, erken Cumhuriyet dönemindeki modernizasyon çabalarının simgeleşmiş mekânlarından biri olarak kabul edilebilir. Tarım ve sanayi tesislerinin yanı sıra, içinde barındırdığı sosyal tesisler, havuzlar, kamusal alanlar ve farklı işlevlerdeki yapılar ile 20. yüzyıl Türkiye’sinin ekonomik, politik, sosyal ve mimarlık tarihinde belirgin bir role sahiptir.

Ahanka183012 Atatürk Orman Çiftliği, Memur Lojmanları<br /><br />
Atatürk Orman Çiftliği, Memur Lojmanları- - -


Salt Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi’ndeki Atatürk Orman Çiftliği fotoğraflarının tamamı archives.saltresearch.org‘da incelenebilir.
PAYLAŞ