Sergi
Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri

Salt Beyoğlu

21 Haziran – 27 Ağustos 2023

Istanbul Uydu Goruntusu Ii İstanbul Uydu Görüntüsü, Google Maps
İstanbul Uydu Görüntüsü, Google Maps
Salt Beyoğlu, Forum

Salt, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı ve Pattu Mimarlık iş birliğiyle hazırlanan Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri sergisine ev sahipliği yapıyor.

6 Şubat 2023 depremleri, gelecekteki afetlere karşı gerekli önlemlerin alınması konusundaki aciliyeti ortaya koyarken, “afet” olgusunun farklı açılardan incelenmesi ihtiyacını da gündeme getirdi. Deprem olgusunun bilimsel arka planına ışık tutmayı amaçlayan sergi, geleceğin kentlerinin tasarım ve planlama prensiplerini yapısal, kurumsal, mekânsal ve sosyal perspektifler odağında ele alıyor.

Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanına yerleşen sergi, ilgili uzmanları, araştırmacıları, farklı sosyal grupları ve karar mercilerini bir araya getiren disiplinlerarası bir yaklaşım sunuyor. Depreme dayanıklı kentlerin planlanmasına yönelik katkı sağlamayı hedefleyen projede, depremlere bağlı mekânsal riskler ile bu bağlamda yapıların ve geleceğin kentlerinin nasıl tasarlanabileceği irdeleniyor.

UK Research and Innovation (UKRI) Global Challenges Research Fund (GCRF) tarafından desteklenen Tomorrow’s Cities [Yarının Şehirleri] projesi kapsamında gerçekleştirilen sergi paralelindeki kamu programları saltonline.org ve Salt’ın sosyal medya kanallarında duyurulacak.
PAYLAŞ