Açık Ders: Melankoli ve Kent "Bir Melankoli Mekânı Olarak Ansiklopedi"

Ferda Keskin

Salt Galata

27 Temmuz 2023 18.30

2 Galata Dogan Helbig Apartman Ve Civar Galata Doğan [Helbig] Apartmanı ve civarı 
Salt Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi
Galata Doğan [Helbig] Apartmanı ve civarı
Salt Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi
Kat 4

Melankoli ve Kent açık ders serisinin ikincisinde akademisyen ve felsefeci Ferda Keskin, “İstanbul Ansiklopedisi‘ni, Reşad Ekrem Koçu’nun kayıp ya da kaybolmaya yüz tutmuş bir kentin parçalarını biriktirerek oluşturduğu bir koleksiyon olarak düşünebilir miyiz?” sorusuna odaklanacak. Bu sorudan hareketle melankoli kavramını, bu kavramın bir tezahürü olarak koleksiyonculuğu ve İstanbul Ansiklopedisi koleksiyonunu ele alacak.

Tarih boyunca melankoli deneyimine yüklenen anlam, genellikle bir kayba, kaybın geride bıraktığı boşluğa ve kaybedenin kayıp nesneyle kurduğu bir özdeşlik ilişkisine işaret eder. Bu deneyim süreci hem bir patoloji hem de yaratıcı dehanın kaynağı olarak kavramsallaştırılmış, dahası estetize edilmiştir. Kentler de dönüşürken kaybettikleri ve kaybettirdikleriyle, tıpkı Baudelaire’in Paris’i gibi, birer melankoli mekânıdır. Öte yandan, estetik bir faaliyet olarak düşünülebilecek koleksiyon pratiğini, kaybın neden olduğu melankoliye verilen bir karşılık olarak görmek mümkündür.

Başka Kayda Rastlanmadı: Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi sergisi kapsamında hazırlanan program herkesin katılımına açık ve ücretsizdir. Katılım için başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE