Performans:
İstanbul Ansiklopedisi'nin Müziği
Çağlar Fidan, Erhan Bayram, Nikos Papageorgiou

Salt Galata

13 Eylül 2023 19.00 – 20.00

256e1 Alt Baslkl <i>İstanbul Ansiklopedisi</i>, Cilt 1, sayfa 256E1 (Resim: Sabiha Bozcalı)
Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezi – Salt Araştırma, Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi
İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 1, sayfa 256E1 (Resim: Sabiha Bozcalı)
Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezi – Salt Araştırma, Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi
Kat 4

İstanbul’un “muazzam kütüğü”nü oluşturmak amacıyla yola çıkan Reşad Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi‘nin maddelerinde Osmanlı dönemi müziğini avam-havas (ayaktakımı-elit) ikiliğinin dışında ele alır. Şarkı notaları, müzisyenlerden gelen hâl tercümeleri, Galata batakhanelerinde sahne alan Şamram ve Peruz Hanım gibi geç Osmanlı İstanbul’unun ayaktakımı arasında meşhur olan kadın solistlerin kantoları, şehrin çalgılı kahvehanelerini kendilerine mesken edinmiş tulumbacıların müzikal zevkleri, İstanbulluların şarkılara konu olan hikâyeleri, ansiklopedinin müzikal evrenini oluşturur.

Çağlar Fidan, Erhan Bayram ve Nikos Papageorgiou’nun gerçekleştireceği performans, İstanbul Ansiklopedisi‘nde kayda geçirilen bu tuhaf, münasebetsiz ve hüzünlü şehrin müziğinden yola çıkan bir anlatı-konser şeklinde gelişecek.

Çağlar Fidan: Anlatı, vokal, kanun
Erhan Bayram: İstanbul kemençesi
Nikos Papageorgiou: İstanbul lavtası

Başka Kayda Rastlanmadı: Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi sergisi kapsamında hazırlanan program herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.

Çağlar Fidan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Anabilim Dalı’nda “Osmanlı İstanbul’unda Kahvehanenin Müziği ve Sosyal Topoğrafyası” başlıklı teziyle Namık Sinan Turan danışmanlığında tamamladı. 2022 yılında dijital platformlarda yer almak üzere I. isimli dört şarkılık bir EP yayımladı. Çoğunlukla geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet İstanbul’unun müziğiyle ilgilenen Fidan, çalışmalarında şehrin mekân ve karakter portrelerinden esinleniyor.

Erhan Bayram, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Bölümü’nü tamamladı. Neva Özgen ve İhsan Özgen ile kemençe çalıştı; Yunanistan’da yaşadığı dönemde Bosphorus topluluğu ve yerel kemençeler ile ilgili alan araştırmalarında bulundu. Hâlen Sakarya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve Tanburi Cemil Bey Derneği kurucu üyesidir.

Nikos Papageorgiou, küçük yaştan itibaren Evgenios Voulgaris ile lavta, babası Georgios Papageoergiou ile Bizans müziği üzerine çalıştı. Patras Üniversitesi Pedagoji Bölümü’nde eğitim alan ve 2015’te Nikos Paraoulakis ile Aura Duet adı altında çalışmalar yapan Papageorgiou, lavta ve tanbur ile çeşitli müzikal projelere katıldı. Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi’nde mugannilik yapmaktadır.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE