Depremlerin Ardından Türkiye ve Suriye
Panel #3: "Uzun Vadeli İyileşme: Daha İyisini İnşa Etmek"

Salt Beyoğlu, Çevrimiçi

30 Eylül 2023 17.00

Antakya Antakya, Türkiye, 2023 (Fotoğraf: Ingrid Woudwijk)<br />
Antakya, Türkiye, 2023 (Fotoğraf: Ingrid Woudwijk)

Açık Sinema ve Çevrimiçi

Depremlerin Ardından Türkiye ve Suriye, birlikte öğrenme, tartışma ve uygulanabilir projelere yönelik uluslararası bir platform oluşturmak amacıyla, ABD’de yaşayan Türkiyeli-Amerikalı mimar ve akademisyenlerin kurduğu Collective Action for Readiness, Recovery, and Resilience (CARRRE) kolektifi tarafından hazırlanan bir açık oturum dizisidir.

Dizinin “Uzun Vadeli İyileşme: Daha İyisini İnşa Etmek” başlıklı üçüncü oturumunda, uzun vadeli ve büyük ölçekli planlama girişimleri ile deprem bölgelerindeki yerleşim alanlarının yeniden inşası sırasında karşılaşılan zorluklar ve olanaklar incelenecek. Afet sonrası planlama stratejileri ve inşaat teknikleri, yapay zekâ aracılığıyla geliştirilen hızlı hasar tespit araçları, Türkiye ve başka ülkelere yönelik alternatif yaklaşımlar ele alınacak. Doğal afetler ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişki, Türkiye’de deprem sonrası uzun vadeli planlama standartları ve metodolojilerinin yanı sıra deprem bölgelerindeki mevcut binaların ve altyapının sismik değerlendirmesi, tasarım ve güçlendirme yaklaşımları ile kentsel kalkınma vizyonu, siyasi kararlılık, bağlayıcı ve yapısal önlemleri yürürlüğe koyma niyetini ortaya koyan dönüşüm projelerinin temel ilkeleri üzerinde durulacak.

AIA New York | Center for Architecture Design for Risk and Reconstruction Committee ve Collective Action for Readiness, Recovery, and Resilience (CARRRE) tarafından Salt iş birliğiyle gerçekleştirilen program herkesin katılımına açık ve ücretsizdir. Program dili İngilizce’dir. Konuşmaları Türkçe dinlemek isteyenlerin Zoom üzerinden çevrimiçi olarak katılıp Türkçe çeviri seçeneğini tercih etmeleri gerekmektedir. Çevrimiçi katılım için bu bağlantıdan kayıt yaptırabilirsiniz. Açık Sinema’dan katılım için kayıt gerekmemektedir.

Moderatör:
Nizam Kizilsencer
, CARRRE, Kurucu Üye (New York) ve Koray Duman, CARRRE, Kurucu Üye (İstanbul)

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Osman Balaban
, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yapı ve Deprem Mühendisliği
Ebru Gencer, Columbia University, Mimarlık, Planlama ve Koruma Enstitüsü; Center for Urban Disaster Risk Reduction and Resilience (CUDRR+R) Kurucu Direktörü; Dünya Bankası, Kıdemli Danışman
Ertuğrul Taciroğlu, F.ASCE, University of California, Los Angeles (UCLA), İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE