Arşivin Geleceği: Yeni Pratikler ve Sorumluluklar
Nieuwe Instituut Konuşmaları

Salt Galata

7 Ekim 2023 14.00

06water Cities Rotterdam Ruben Dario Kleimeerhnihr Kopie Water Cities Rotterdam (Fotoğraf: Rubén Dario Kleimeer
Water Cities Rotterdam (Fotoğraf: Rubén Dario Kleimeer
Atölye II-III

Nieuwe Instituut iş birliğiyle düzenlenen Arşivin Geleceği: Yeni Pratikler ve Sorumluluklar, kültür kurumlarının arşivcilik uygulamalarını odağına alan bir konuşma serisidir. Nieuwe Instituut ekibinden Behrang Mousavi, Gijs Broos, Lois Hutubessy ve Delany Boutkan, konuşmalarında sürdürülebilirlik, kullanılabilirlik ve görünürlükten kurumların arşivlerini nasıl muhafaza ettikleri ve daha erişilebilir bir biçimde nasıl kamuyla paylaşabileceklerine, arşivciliğin farklı yönlerini ele alacaklar.

Rotterdam’da bulunan Nieuwe Instituut, sergi, kamu programları, araştırmalar, geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası girişimler aracılığıyla düşünürleri, tasarımcıları ve farklı izleyici kitlelerini geçmiş, bugün ve geleceğe dair aciliyet gerektiren meseleler hakkında eleştirel düşünmeye teşvik eden bir mimarlık, tasarım ve dijital kültür müzesidir.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz programın dili İngilizce’dir.

PROGRAM

14.00-14.20 Behrang Mousavi, Koleksiyon Yöneticisi, “Kültür Kurumları ve Müzeler İçin Stratejiler”

Behrang Mousavi, değişen toplumsal dinamiklerin kültür kurumları ile müzelerin rolünü ne yönde etkilediği ve ne gibi zorluklar teşkil ettiği üzerine konuşacak. Kurumların değişimlere uyum sağlayarak kültür alanının yeniden biçimlendirilmesindeki rolü konusunda Nieuwe Instituut, geleneksel müzecilik pratiklerine meydan okuyarak mimarlık, tasarım ve dijital kültüre dair geniş ölçekli toplumsal meseleleri ele almayı amaçlıyor.

14.20-14.40 Gijs Broos, Program Yöneticisi, Disclosing Architecture, “Müşterek Arşivler İçin Stratejiler”
Kurumların arşiv koleksiyonları için açık platformlar oluşturmanın, veri düzenlemesinden ziyade kullanıcıların sorularından yola çıkan teknikler kullanmanın anlamı nedir? Kültür kurumları, koleksiyonlarına erişim sağlamak için farklı aktörler ile sürdürülebilir bir şekilde nasıl iş birliği geliştirebilirler?

14.40-15.00 Lois Hutubessy, Koleksiyon Sistem Yöneticisi, “Dijital Erişilebilirliğin Yeni Biçimleri”
Hollanda Mimarlık ve Şehir Planlama Koleksiyonu’nu bünyesinde barındıran Nieuwe Instituut, mimarlık ve şehir planlama meraklılarının bu koleksiyonu keşfedebilmeleri için etkileşime açık, çevrimiçi bir platform geliştiriyor. “Disclosing Architecture” programı, koleksiyonun kullanılabilirliğini ve görünürlüğünü geliştirmeyi, böylece daha geniş kitleler nezdinde değerini artırmayı amaçlıyor. Bu yeni platform ile enstitünün odağı kültür alanında çalışanların ve uzmanların ihtiyaçlarından daha geniş bir kullanıcı ve izleyici kitlesinin ihtiyaçlarına doğru yön değiştirerek yeni veri ve tasarım sorunları doğuruyor. Bağlantılı Açık Veri (LOD) teknolojisine dayalı bir platform oluşturmak, altyapıya ilişkin karar verme süreçlerini etkiliyor. LOD, bir yandan verileri harici kaynaklarla zenginleştirmek için yeni fırsatlar sunarken, diğer yandan platformun performansını ve istikrarını etkiliyor. Geliştirme aşamasında yürütülen kullanıcı araştırması, geniş ve zengin bir koleksiyonu farklı kitleler için kişiselleştirmenin zorluğunu ortaya koyuyor. LOD, koleksiyon platformlarının geleneksel işlevleriyle bir araya getirildiğinde profesyoneller ve uzmanlar için faydalı olmakla birlikte, farklı izleyici kitleleri için bu veriler arasında gezinmenin erişilebilir yollarını tasarlamak önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Nieuwe Instituut, veri ve tasarım sorunlarına yönelik yaklaşımları ele alarak benzer kurumlar için pratik bilgiler sağlamayı amaçlıyor.

15.00-15.20 Delany Boutkan, Araştırmacı, “Başka Türlü Toplamak: Alternatif Arşiv Pratiklerinin Araçları”
Nieuwe Instituut bünyesindeki mimarlık koleksiyonundan yararlanan “Collecting Otherwise” projesi, sürekli değişen bir toplumu yansıtan alternatif mimarlık, miras ve arşivleme pratiklerinin olanaklarını araştırıyor. Bu kapsamdaki Seen/Unseen (2021) ve Post/De/Colonial (2022) programlarının ardından, bu yıl hayata geçirilen The Tool Shed de mirası koruma, sınıflandırma ve sergilemeye yönelik yeni yollar geliştirilmesini sağlayacak kaynaklara odaklanıyor.

15.20-16.00 Soru-Cevap

Behrang Mousavi, 2010’dan bu yana Nieuwe Instituut’ta Mimarlık ve Şehir Planlama Koleksiyon Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Daha önce Lahey Belediye Arşivleri’nde küratör ve Lahey Belediyesi’nde politika danışmanı olarak çalışmıştır. Müzeci, miras uzmanı, politika danışmanı, fikir üreticisi, yazar ve koleksiyoner Mousavi, Amsterdam’daki Reinwardt Akademisi’nde müzecilik eğitiminin ardından Leiden Üniversitesi’nde arkeoloji ve sanat tarihi eğitimi almıştır. Ulusal ve uluslararası projelerde küratör ve yazar olarak çalışan ve çeşitli dersler veren Mousavi, Raad voor Cultuur, Mondriaan Fonds ve Het AFK gibi kuruluşların üyesidir. 2022’den bu yana CBK Rotterdam’ın Denetim Kurulu Başkanı’dır.

Gijs Broos, Tilburg Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Nieuwe Instituut’ta Disclosing Architecture Program Yöneticisi olarak görev yapan Broos, kurumun ulusal koleksiyonunun restorasyonu, korunması ve dijitalleştirilmesini içeren altı yıllık programdan sorumludur. Daha önce Except Integrated Sustainability’de partner olarak yer almış; şehir yönetimleri ve çeşitli kuruluşlar için kentsel peyzaj, iş modelleri ve endüstrileri sürdürülebilir, döngüsel, rejeneratif ekosistemlere dönüştürmeyi amaçlayan projeler üzerinde çalışmıştır. Daha önce City Development Corporation Rotterdam’da stratejist olarak görev yapan Broos, gayrimenkul, arazi politikası ve ekonomi politikası alanlarında orta ve uzun vadeli, bütünsel stratejiler üzerine çalışmıştır.

Loïs Hutubessy, lisansını Amsterdam University College’da Bilişsel Bilimler, yüksek lisansını ise Universiteit van Amsterdam’da Bilişim Bilimleri alanında tamamlamıştır. Nieuwe Instituut’ta Koleksiyon Sistem Yöneticisi olarak Koleksiyon Departmanı’nda kullanılan bilgi sistemlerinden sorumludur. Disclosing Architecture programı kapsamında, koleksiyonun yeni web sitesinin geliştirilmesi üzerinde çalışmaktadır.

Delany Boutkan, yazar, editör ve küratör. Nieuwe Instituut’ta araştırmacı olarak çalışan Boutkan, her yıl düzenlenen International Call for Fellows ile 2019’dan bu yana devam eden Collecting Otherwise ve Design Drafts gibi ortak çalışmaya dayalı araştırma projeleri ve kamu programlarının koordinatörlüğünü üstlenmektedir. Araştırma alanları arasında, sosyal, politik ve ekonomik ortamları şekillendiren bir dünya kurgulama (ve tasarlama) malzemesi olarak dil yer alıyor. Yazıları Metropolis M, MacGuffin Magazine, Z33, Onomatopee Projects, Sandberg Instituut, Disegno Journal ve Vrije Universiteit Amsterdam bünyesindeki Kunstlicht Journal gibi yayınlarda yer almıştır. 2020-2022 yıllarında Design Academy Eindhoven’da “5th Floor Talks” başlıklı tartışma programının küratörlüğünü yapan Boutkan, yüksek lisansını 2018’de aynı üniversitenin Tasarım Küratörlüğü ve Yazarlığı Programı’nda tamamlamıştır.

Bu program, Hollanda Başkonsolosluğu İstanbul tarafından desteklenmektedir.

PAYLAŞ
TAKVİME EKLE