Geçmişe Hücum ve
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Turu

Salt Galata

Geçmişe Hücum ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Turu
SALT Yorumlama, Şubat ayı boyunca, lise grupları için SALT Galata’daki Geçmişe Hücum: Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji’nin Öyküsü, 1753-1914 sergisine ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne eleştirel turlar düzenliyor. Turlarda, kurumların eski eser koleksiyonculuğundan hareketle, 1753’te British Museum’un kuruluşundan 1914’te Evkaf-ı İslâmiye Müzesi’nin (Türk ve İslâm Eserleri Müzesi) kuruluşuna geçen dönemde yaşanan ve eski eserlerin farklı yerlere aktarılmasıyla sonuçlanan tarihi eser mülkiyet yarışına odaklanılacak. Öğrenciler ile bir nesnenin asıl bağlamından koparılmasının ne anlama geldiği ve bu pratikte arkeolojinin oynadığı rol üzerine tartışmalar geliştirilecek.

SALT Galata’nın açılış sergilerinden Geçmişe Hücum: Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeolojinin Öyküsü, 1753-1914, arkeolojinin Yakın Doğu’daki zengin ve karmaşık hikâyesini seçili arkeolojik bölgeler üzerinden kronolojik bir anlatımla sahneliyor. Yunanistan’dan Mısır’a uzanan geniş bir coğrafyadaki arkeoloji faaliyetlerini sosyal, kültürel ve politik bağlamlarıyla inceleyen sergi, yaklaşık 200 yıl boyunca Osmanlı topraklarında gerçekleştirilmiş yerli ve yabancı arkeolojik girişimleri irdeliyor. Serginin ana malzemeleri, Batılı ve Osmanlı kâşiflerin raporları ile seyahat izlenimlerine ilişkin kitaplar, bölgelerin detaylı çizimlerini içeren planlar ile Osmanlıların, Müze-i Hümayun’un kuruluşu itibariyle eski eser mücadelesine dâhil oluşunun izdüşümünü sunan belge ve fotoğraflardan meydana geliyor. Bu malzemeler, Yunanistan, Türkiye, Irak, Suriye, Lübnan ve Mısır’daki önemli arkeolojik kazı alanlarından o dönemde çıkartılıp İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne getirilmiş objeler ile destekleniyor.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Sultanahmet semtinde, Gülhane Parkı’ndan Topkapı Sarayı’na çıkan Osman Hamdi Bey yokuşunda yer almaktadır. İsminin çoğul olarak kullanılmasının nedeni, idaresi altında Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç ayrı müzeyi bulundurmasıdır. Arkeoloji Müzeleri’nin koleksiyonunda yer alan eski eserler arasında İskender Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi ve Tabnit Lahdi bulunmaktadır.

Tur iki saatliktir. Okul ile SALT Galata ve SALT Galata ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri arasında gidiş-dönüş ulaşım sağlanmaktadır.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE