Bak kim var?
Amin Alsaden
"Arap" Modernizmini Tanımlamaya Yönelik Notlar

Salt Beyoğlu

8 Şubat 2024 18.30

Shakir Hassan Al Said Untitled 1977 Ibrahimi Collection Shakir Hassan Al-Said, <i>Untitled</i>, 1977
Ibrahimi Collection izniyle
Shakir Hassan Al-Said, Untitled, 1977
Ibrahimi Collection izniyle
Açık Sinema

Batı dışı modernizmler üzerine araştırmalarını sürdüren Amin Alsaden, özellikle 20. yüzyılda Arap devletleri ile Türkiye’de sanatsal ve mimari kültürler arasındaki kesişimleri odağına alıyor. Ayrıca alternatif bölgesel bağlantılar arayan, sömürgeci ideolojilere dirençli dünya görüşlerini merkeze koyan ve miras alınmış tarih anlatılarını sorunsallaştıran güncel sanat pratiklerini irdeliyor.

Alsaden, Arapça konuşulan dünyada ve Güneybatı Asya’dan Kuzey Afrika’ya uzanan coğrafyada modern sanatı tanımlamanın olanaklarına dair spekülatif notlar sunacak. Mevcut tanımlara meydan okurken bölgenin kendine özgü sanatsal üretimlerini niteleyebilecek ana temaların üzerinde duracak. Alsaden’in araştırmaları ve küratöryel pratiği aracılığıyla gözlemlediği müştereklikler, belirli sosyopolitik bağlam ve koşulların yanı sıra söz konusu kültürlerin estetik mirası ile 20. yüzyıl ortalarında küresel çapta dolaşımda olan fikir ve yöntemler arasındaki sentezleri de ortaya koyuyor. Batı kanonunun sınırlarının ötesine geçerek çalkantılarla yüklü bir bölgede sanat üzerine çalışmanın getirdiği engelleri ele alan Alsaden, Batı dışı modernizmleri araştırmanın neleri gerektirdiği ve bu araştırmaların güncel sanat ve sergi pratiklerine dair anlayışları nasıl değiştirebileceğine dair soruları da gündeme getiriyor.

Bak kim var? konuşmaları kapsamında gerçekleştirilecek program herkese açık ve ücretsizdir. Konuşma dili İngilizce’dir.

Amin Alsaden, Bağdatlı küratör, eğitimci ve araştırmacı. Hâlen Toronto’da ikamet eden Alsaden’in çalışmaları ulusötesi dayanışmalar ile kültürel sınırların ötesindeki etkileşimlere odaklanıyor. Küratöryel pratiği, hâkim bilgi ve iktidar yapılarına meydan okuyarak daha çeşitli, kapsayıcı ve küresel anlatıları yaygınlaştırmayı ve sanat aracılığıyla toplumsal adaleti geliştirmeyi önceliklendiriyor. Alsaden, sanatçı ve mimarların kamusal alanda kolektif eylemliliği nasıl ele aldıkları ve örgütlü şiddet, ekolojik tahribat, kitlesel yerinden edilme gibi günümüzün temel sorunlarına nasıl yanıtlar öngördükleriyle ilgileniyor. Araştırmalarında, Arap-Müslüman dünyası ve diasporaları odağında modern ve güncel sanat ve mimarlık tarihi ile teorilerini inceliyor.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE