Panel:
Mimarlık, Tanıklık, Arşiv

Funda Uz, Nezih R. Aysel, Pelin Yoncacı Arslan, Orkun Dayıoğlu, Esra Kahveci

Salt Galata

24 Şubat 2024 15.00

Kat -2, Oditoryum

Türkiye’de Mimarlık Eğitimi: 18. Yüzyıldan Günümüze Kurumsallaşma Eşikleri sergisi kapsamında düzenlenen panelde, Türkiye’de mimarlık eğitiminin gelişim süreci arşiv malzemeleri ve arşivleme pratikleri odağında ele alınacak. Mimar-akademisyen Esra Kahveci moderatörlüğündeki programda konuşmacılar, mimarlık eğitimi ekseninde öne çıkan kurumlar ile meslek insanlarının tanıklıklarının yanı sıra tarihyazımı ve arşiv inşa etme süreçlerine değinecek.

24 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te Salt Galata, Oditoryum’da gerçekleştirilecek program herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.

Türkiye’de Mimarlık Eğitimi: 18. Yüzyıldan Günümüze Kurumsallaşma Eşikleri sergisi Jotun ve Kalebodur’un destekleri, Eureko Sigorta’nın katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Funda Uz, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini aldığı İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi. 2004-2005 akademik yılında University of Cambridge Mimarlık Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. “Seksenler İstanbul’u Kentsel Söylemini Popüler Yazılı Medya Üzerinden Okumak” başlıklı doktora tezini 2007’de tamamladı. Modernite ve bellek, popüler kültür ve söylem, malzeme kültürü ve mimarlık eğitimi üzerine çalışmaları çeşitli kitap ve dergilerde yayımlandı. Hâlen mimari proje stüdyosu yürütmekte; tasarım, eleştiri, kuram dersleri vermektedir.

Nezih R. Aysel, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarını aynı üniversitenin Bina Bilgisi Programı’nda tamamladı. 1997 yılında öğretim kadrosuna katıldığı MSGSÜ Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışmaları ağırlıklı olarak Akdeniz yerleşmeleri, yerel mimarlık, konut, mekân ve bellek üzerine yoğunlaşan Aysel, aynı zamanda üyesi olduğu kurumun mimarlık eğitimi tarihi ve eğitim mekânları ile ilgili çalışmaktadır.

Pelin Yoncacı Arslan, mimar ve mimarlık tarihçisi. Doktora derecesini 2015 yılında UCLA Mimarlık ve Kentsel Tasarım Bölümü’nden aldı. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Bizans dönemi İstanbul’u başta olmak üzere kent ve mimarlık tarihi üzerine sürdürdüğü çalışmalarının yanı sıra dijital beşerî bilimler alanında uzmanlaşmıştır. Tarihî dokümanların haritalanması, ağ analizleri ve veri işleme teknolojileriyle yeniden yorumlanması ve bu tür bilgi üretiminin tarihyazımında kullanılması üzerine kuram ve tasarım dersleri vermektedir.

Orkun Dayıoğlu, Salt Araştırma ve Programlar’da Arşiv Sorumlusu. Yüksek lisansını mimarlık tarihi alanında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı üniversite ve alanda doktora eğitimine devam etmektedir. Araştırma alanları arasında 20. yüzyıl Türkiye ve Avrupa mimarlığı bulunmaktadır.

Esra Kahveci, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, doktora eğitimini University of California Los Angeles’ta aldı. Columbia University’de Fulbright bursu ile misafir araştırmacı olarak bulundu; UCLA ve Otis College of Art and Design’da ders verdi. 20. yüzyıl mimarlığının teknoloji, sanat ve medya ile kesişimlerine odaklı araştırmalar yürüten ve arşive dayalı küratöryel çalışmalar yapan Kahveci, hâlen İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde mimari stüdyo, eleştiri ve kuram dersleri vermektedir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE