Panel:
Enformel Eğitim Pratikleri

Berin F. Gür, Merve Gül Özokcu, Onur Atay, Ozan Avcı, Eylül Şenses

Salt Galata

9 Mart 2024 15.00

Bektas 3 Bektaş Yaz Okulu tarafından düzenlenen “Güre’de Su Kültürü” sergisi
Salt Araştırma, Cengiz Bektaş Arşivi
Bektaş Yaz Okulu tarafından düzenlenen “Güre’de Su Kültürü” sergisi
Salt Araştırma, Cengiz Bektaş Arşivi
Atölye II-III

Türkiye’de Mimarlık Eğitimi: 18. Yüzyıldan Günümüze Kurumsallaşma Eşikleri sergisi kapsamında düzenlenen panel, mimarlık alanındaki enformel eğitim pratiklerine odaklanacak. Salt’tan Eylül Şenses moderatörlüğündeki programda konuşmacılar, mesleki deneyimlerinden yola çıkarak mevcut eğitim sistemine alternatif bir öğrenim ortamı sunan ve kolektif üretimi hedefleyen programlar üzerinde duracak.

9 Mart Cumartesi günü 15.00’te Salt Galata, Atölye II-III’te gerçekleştirilecek program herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.

Türkiye’de Mimarlık Eğitimi: 18. Yüzyıldan Günümüze Kurumsallaşma Eşikleri sergisi Jotun ve Kalebodur’un destekleri, Eureko Sigorta’nın katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Berin F. Gür, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden aldı. 2000-2001 yıllarında Atina Ulusal Teknik Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı; 2022-2023 yıllarında Cornell Üniversitesi’ndeki Institute for Comparative Modernities’de (ICM) misafir araştırmacı olarak bulundu. 1992-2013 yıllarında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde görev yaptı. 2013’ten bu yana TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çalışmaları mekân politikaları, tasarım, teori, eleştiri ve tasarım eğitimi üzerine odaklanmaktadır.

Merve Gül Özokcu, mimar, akademisyen ve aktivist. Herkes İçin Mimarlık Derneği ve Arazi Kolektifi’nin aktif bir üyesi olarak sahada çalışmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Onur Atay, lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. 2013’ten itibaren belediye, sivil toplum iş birlikleri ve sosyal fayda odaklı projelerle ilgilenmeye başladı. Ulusal ve uluslararası ölçekte, sivil toplum programlarında ve kalkınma projelerinde, yürütücü, yönetici ve danışman olarak yer aldı. Katılımcı kent inşası ve kamusal yaratıcılık merkezli projeler ve atölye çalışmaları yürüttü. 2020’den beri çalışmalarını kurucu ortağı olduğu kent çalışmaları kooperatifi Urban.koop ile birlikte sürdürüyor.

Ozan Avcı, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Mimari Tasarım Programı’nda sürdürdüğü yüksek lisans eğitimini 2008 yılında, doktora çalışmalarını 2016 yılında tamamladı. 2013-2014 yıllarında Fulbright bursiyeri olarak Pennsylvania Üniversitesi’nde misafir araştırmacı oldu. 2005-2017 yıllarında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2017’den itibaren MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmaları zaman-mekân-beden ilişkileri, bedensel deneyim, temsil kuramları ve yöntemleri, temsil-duyumsama ilişkisi ve moda tasarımı-mimarlık etkileşimi üzerine yoğunlaşmaktadır.

Eylül Şenses, Salt Araştırma ve Programlar’da Programlar Sorumlusu. Lisans eğitimini 2015’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, yüksek lisansını 2020’de Kadir Has Üniversitesi Mimarlık ve Kent Çalışmaları Programı’nda tamamladı. Kent çalışmaları kooperatifi Urban.koop’un üyesi.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE