Konuşma Serisi:
Futures and Options
[Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar]

Salt Beyoğlu

15 Mart – 16 Mart 2012

Futures and Options Fotograf: Joseph Redwood-Martinez, 2012
Fotograf: Joseph Redwood-Martinez, 2012

SALT Beyoğlu, Açık SinemaSALT Beyoğlu ve SALT Galata’da, ayrıca SALTonline.org üzerinden yürütülen “One day everything will be free…” [“Bir gün her şey bedava olacak…”] araştırma projesi, bedava ekonomilerin vaatleri, güncel finans ve kültür kurumlarıyla ilgilenen bir dizi programdan oluşuyor. 2012 yılına yayılacak proje kapsamında, SALT’ın özel sektör destekli bir girişim olmasından hareketle, kültür kurumlarının pratiklerinin ekonomileri üzerine sorular sorulması hedefleniyor. Bu bağlamda proje, ilişkili tarihler, bilgi ekonomileri, kültür korsanlığı, sınıf ilişkileri ve yapısal ikilemler gibi görünmez hale getirilen belirli konulara odaklanıyor.

“Bir gün her şey bedava olacak…” kapsamındaki ikinci etkinlik olan FUTURES AND OPTIONS [Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar] konuşma serisi, proje kapsamında üzerine düşünülen konularla çeşitli şekillerde ilgilenen farklı aktörlerin değerlendirmelerini bir araya getirecek. Serinin, projeyi ileriye taşıyacak hatta rotasını değiştirebilecek etkileşimler için ortak bir zemin yaratması amaçlanıyor. Matteo Pasquinelli, Laurel Ptak, Özgür Uçkan, Caleb Waldorf ve Eva Weinmayr’ın konuşmacı olarak yer alacağı etkinlik, 15-16 Mart tarihlerinde Açık Sinema’da düzenlenecek.

15 MART


18.00 Eva Weinmayr, The Piracy Project [Korsan Yayın Projesi]
19.15 Laurel Ptak, Publishing in Process: Ownership in Question [Yayın Süreci: Mülkiyet Sorunu]

16 MART


16.30 Özgür Uçkan, Büyük Birader Küçük Biraderlere Karşı
17.45 Kahve molası
18.00 Caleb Waldorf, Interface and Labor [Arayüz ve Emek]
19.15 Matteo Pasquinelli, Surplus and the Common [Artık ve Ortak Olan]

Konuşma dili İngilizce’dir.


Eva Weinmayr
The Piracy Project [Korsan Yayın Projesi]Andrea Francke ve Eva Weinmayr tarafından yürütülen The Piracy Project [Korsan Yayın Projesi], kültür korsanlığı ve yaratıcı yeniden üretim modellerini felsefi, hukuki ve pratik açılardan inceleyen uluslararası bir yayın ve sergi projesi. Korsan yayın projelerinin koleksiyonlaştırılmasına ilişkin açık bir çağrıdan hareketle geliştirilen proje, kültür korsanlığı kaynaklı meseleler için eleştirel ve yaratıcı bir platform oluşturmayı hedefliyor.

The Piracy Project’in geçici bir okuma odası biçiminde SALT Araştırma’da yer alacağı Mart ayı boyunca Eva Weinmayr, İstanbul’da misafir sanatçı olarak bulunacak. Weinmayr, Açık Sinema’daki sunumunda, bu misafir sanatçı programındaki deneyimleri çerçevesinde kültür ürünleri ve değerlerinin üretimi ile yeniden dağılımını sorgulayacak. Ayrıca, kültür ürünlerinin, sadece sanatçılar ve yazarlar tarafından değil, mevcut yapıları ve otoriteyi sorgulayan yayıncı, programcı, akademisyen ve işletmeciler tarafından da izinsiz olarak farklı bağlamlarda kullanılmasından bahsedecek.

İşleri Zacheta Ulusal Sanat Galerisi (Varşova), KW Güncel Sanat Enstitüsü (Berlin), St. Louis Güncel Sanat Müzesi, Kunstverein Wolfsburg ve Rodeo İstanbul gibi kurumlarda sergilenmiş olan Weinmayr, aynı zamanda AND adlı deneysel yayıncılık platformunun eş direktörüdür.

Laurel Ptak
Publishing in Process: Ownership in Question
[Yayın Süreci: Mülkiyet Sorunu]Özel mülkiyet ile kamusal olarak paylaşılanlar arasındaki dağılımın, dünyanın her yerinde kökten bir şekilde sorgulandığı ve protesto edildiği bir noktadayız. Bu, Occupy Hareketi, Arap Baharı, Şili Kışı, Avrupa’da yaşanan borç krizi ve daha pek çok mücadele alanını bir araya getiren temel bir mesele. Bu nedenle mülk, mülkiyet, takas ve değer gibi kavramların günümüzdeki anlamlarının sorgulanması ve kitlesel olarak yeniden değerlendirilmesi her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor.

Bu kavramlar çerçevesinde yeni model ve teoriler önermek, bunları tartışmak veya denemek için sanatsal bağlam ne ölçüde bir alan sağlayabilir? Sonuçta, sanatın kamusal ile özel olan arasında önerdiği ilişki nedir? Mülk, mülkiyet, takas ve değer gibi kavramları, kendi işleyişleri içerisinde nasıl hikâyelendiriyor? Daha ideal bir senaryo ne olabilir? Bu sorular bağlamında Laurel Ptak, konuşmasında sanatsal pratik, bilgi ekonomileri, sınıf ilişkileri, fikri haklar ve açık kültür arasındaki kritik ilişkileri irdeleyen küratöryel izlenimleri ile strateji, araştırma ve projelerini paylaşacak.

Laurel Ptak, Stokholm’deki Tensta konsthall’da küratörlük yapıyor. Mevcut projeleri kapsamında, fikri haklar, sanatın emekle olan ilişkisi ve yersiz yurtsuz bir kamusal alan olarak çevrimiçi alanın imkân ve sınırlarını inceliyor.

Özgür Uçkan
Büyük Birader Küçük Biraderlere KarşıÖzgür Uçkan, Wikileaks: Yeni Dünya Düzenine Hoş Geldiniz (Cemil Ertem ile; Nesil Yayınları, 2011) adlı son kitabında, Büyük Birader -diğer bir deyişle devletler ve şirketler- ile muhalif görüşlerin yayılması için onun aygıtlarını kullanan küçük biraderler arasındaki süregelen yüzleşme ve çatışmayı anlatıyor. Uçkan, özellikle, çökertmek istedikleri oluşumların teknolojilerini kendilerine uyarlayıp kullanarak muhalif bilgiler yayan birey ve gruplarla ilgileniyor. Konuşma kapsamında bu konu, küresel denetim endüstrisi ile ileri teknoloji ürünü “görünmez internet projeleri”nin ardındaki gizli topluluklar arasındaki savaş bağlamında ele alınacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Özgür Uçkan, bilgi ekonomisi, ağ ekonomisi, enformasyon tasarımı ve yönetimi, iletişim tasarımı, tasarım yönetimi konularında ders veriyor, yayın ve danışmanlık yapıyor.

Caleb Waldorf
Interface and Labor [Arayüz ve Emek]Caleb Waldorf, konuşmasında, arayüz ile emek arasındaki güncel ilişkiyi inceleyecek. Bu bağlamda özellikle, bilgi ve fikirlerin “bedava” dolaşımını sağlayan, ancak aynı zamanda kapitalizmin güncellik kılıfı altında edilgenleştirme ve oto-kontrol yapısı işlevini gören sosyal paylaşım ağlarının rölü üzerinde duracak. Waldorf, The Public School ve Occupy Everything gibi plaformlardan hareketle, muhalefet amaçlı kullanılan araçların temel çelişkilerini ele almak üzere farklı strateji ve taktiklerden bahsedecek.

Berlin’de yaşayan Caleb Waldorf, 2007’de kurucuları arasında yer aldığı online dergi, çalışma alanı ve editoryal-küratöryel çalışma platformu Triple Canopy’nin yaratıcı direktörlüğünü yapıyor. 2008’den bu yana, Los Angeles’ta Telic Arts Exchange tarafından başlatılan, pedagoji için açık bir çerçeve ve bir kolektif niteliğindeki The Public School’un komitesinde bulunuyor. Aynı zamanda, eleştirel pedagoji ve kamusal pratiklere adanmış bir anti-kapitalist platform olan Occupy Everything’in aktif katılımcıları arasında yer alıyor.

Matteo Pasquinelli
Surplus and the Common [Artık ve Ortak Olan]Şubat 2010’da The Economist dergisi, dijital bilginin, mevcut ağ altyapısının saklama ve bilgi-işlem kapasitesinin üzerinde büyüdüğünü duyurdu. Söz konusu yazı, böylesi bir eğilimin yaratacağı yeni iş olanakları konusunda çok rahat ve iyimser olmakla birlikte, raporun sunduğu data bu iyimserlikle çelişmekteydi. Bu noktada, Turing evreninin teknolojik limitlerinin bir siyasi limit ortaya çıkarıp çıkarmayacağı; bir diğer deyişle, medyaküreyi besleyen sosyal iş birliği ve iletişimdeki artışın siyasi bir tekilliğe dönüş dönüşmeyeceği sorusu belirmektedir. Gerçekten de, ağ ekonomisi ve yeni gayrimaddi ortaklıklar üzerine yürütülen mevcut tartışmalar, yatay, çizgisel ve simetrik iş birliği metaforlarının kapsamına girerek, artık veya aşırılık gibi kavramları tamamen geçersiz kılmaktadır. Bu çerçevede Matteo Pasquinelli, Hardt ve Negri’nin Ortak Zenginlik (Ayrıntı Yayınları, Çeviren: Efla Barış Yıldırım, 2011) kitabındaki Marksist hukuk ve değer eleştirisinden yola çıkarak, artık değer kavramını tanımlamada kullanılan siyasi modelleri ve bunun kamu politikalarını nasıl etkileyebileceği üzerine konuşacak.

Yazar ve teorisyen Matteo Pasquinelli, Animal Spirits: A Bestiary of the Commons (Rotterdam: NAi Publishers / Institute of Network Cultures, 2008) kitabının yazarı ve Media Activism (2002) ve C’Lick Me: A Netporn Studies Reader (2007) adlı derlemelerin editörüdür. Wietske Maas ile Urbanibalism adlı sanat projesini geliştiren Pasquinelli, ayrıca, Uninomade adlı uluslararası kolektifin üyesidir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE