Konuşma ve Panel:
Havaya Dair

Salt Beyoğlu

8 Mayıs 2024 18.30

2050 <i>Havaya Dair</i> sergisinde yer alan videodan bir kare
2050+ izniyle
Havaya Dair sergisinde yer alan videodan bir kare
2050+ izniyle
Kat 2

Salt, disiplinlerarası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından tasarlanan Havaya Dair sergisi kapsamında bir konuşma ve panel düzenliyor. Program, ortak ve evrensel bir hak olarak havanın öneminin yanı sıra hava kirliliğiyle bağlantılı tehdit ve tehlikelere dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Program, Ippolito Pestellini Laparelli ile Kamil Dalkir’in (2050+) sergiyi ve 2050+’ın pratiğini ele alacağı konuşma ile başlayacak. Salt’tan Eylül Şenses moderatörlüğündeki panelde ise Erica Petrillo (2050+), Melek Türker Saçan (Boğaziçi Üniversitesi) ve Melike Yavuz (Temiz Hava Hakkı Platformu) bir araya gelecek. Bilim, aktivizm ve sanat pratiklerinin kesişiminde serginin gündeme getirdiği meseleler değerlendirilecek. Herkese açık ve ücretsiz programın dili İngilizce’dir.

PROGRAM

18.30 Konuşma

Ippolito Pestellini Laparelli ve Kamil Dalkir

19.30 Panel
Erica Petrillo, Melek Türker Saçan, Melike Yavuz
Moderatör: Eylül Şenses

Kamil Dalkir, araştırmacı, mimar ve küratör. Doktorasını 2023 yılında Royal College of Art Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Doktora tezinde zorunlu göç bağlamında hukuk ve mimariyi, özellikle de insani yardım kuruluşlarının finansal yapısı ile ekstaktif yapısını irdeledi. Pratiğinde delil oluşturma biçimi olarak model, hareketli görüntü ve hikâye anlatıcılığına odaklanan Dalkir, 2050+’a katılmadan önce Balmond Studio ve Studio Fuksas gibi uluslararası tasarım stüdyolarında çalıştı. 2019 Sharjah Mimarlık Trienali dâhil olmak üzere birçok serginin tasarım ve üretim süreçlerinde görev aldı.

Ippolito Pestellini Laparelli, mimar, küratör ve 2050+ stüdyosunun kurucusu. Teknoloji, politika, tasarım ve ekoloji odaklı çalışmalar yürüten Laparelli, Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Rusya Pavyonu Open‘ın (2021) küratörlüğünü ve Manifesta’nın Palermo’daki 12. edisyonu The Planetary Garden. Cultivating Coexistence‘ın (2018) eş küratörlüğünü üstlendi. 2007-2020 yıllarında Office for Metropolitan Architecture’da (OMA) araştırma, küratöryel pratikler, sahne tasarımı ve koruma odaklı projeler yürüttü. 2023’te Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nin jüri başkanlığını yaptı. Çeşitli akademik kurumlarda ders veren Laparelli’nin çalışmaları birçok mecrada ve uluslararası sergilerde yer aldı.

Erica Petrillo, küratör ve araştırmacı. Siyaset felsefesi ve sosyal bilimler alanında eğitim alan Petrillo, 2050+ ile yaptığı iş birliklerine paralel olarak bağımsız projeler üzerinde çalışmakta; çeşitli sergi ve kamu programlarının küratörlüğünü üstlenmektedir. Daha önce New York’taki The Museum of Modern Art’ın (MoMA) R&D Salons serisinde görev alan Petrillo, 2019’da 22. Milano Trienali kapsamında Broken Nature sergisinin eş küratörlüğünü yaptı. 2019-2020 yıllarında Jan van Eyck Academie’de (Maastricht) misafir küratör olarak bulundu.

Melek Türker Saçan, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde öğretim üyesi. 2000-2002 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde görev yapmıştır. Çevre Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2002-2005; 2006-2009; 2024-hâlen) ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı (2014-2015) yapan Saçan, enstitü bünyesindeki Ekotoksikoloji ve Kemometrik Laboratuvarı’nın kurucusudur. Ayrıca su, atık ve balık örnekleri üzerinden göldeki kirlilik seviyesinin izlenmesi üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Hâlen SAR and QSAR in Environmental Research dergisinin yayın kurulu üyesidir.

Melike Yavuz, 2004 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Halk Sağlığı Uzmanı unvanını aldı. 2017’den bu yana Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) gibi kuruluşların aktif üyesi olarak çevre sağlığı alanında savunuculuk faaliyetleri yürüten Yavuz, 2018’den beri HASUDER adına Temiz Hava Hakkı Platformu’nda yer almaktadır. Hava kirliliği ve iklim değişikliğinin insan sağlığına etkileri üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.

Eylül Şenses, Salt’ta Programlar Sorumlusu olarak çalışıyor. Lisans eğitimini 2015’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, yüksek lisansını 2020’de Kadir Has Üniversitesi Mimarlık ve Kent Çalışmaları Programı’nda tamamladı. Kent çalışmaları kooperatifi Urban.koop’un üyesi.

Havaya Dair, Salt’ın kurucusu Garanti BBVA’nın desteği, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi iş birliği, Eureko Sigorta ve Jotun’un katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE