Uluslar­arası Sempozyum:
Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES 3 Projesi

Salt Galata

10 Mayıs – 11 Mayıs 2012

SALT Araştırma Arşiv SALT Arastirma Arsiv
SALT Arastirma Arsiv

SALT Galata, OditoryumAyrıntılı bilgi için tıklayın.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE