Yapım Aşaması: Beyoğlu

Salt Beyoğlu

13 Eylül – 31 Aralık 2011

Atölye çalışmaları ile yürütülecek olan Yapım Aşaması: Beyoğlu sergisi, 13 Eylül’de SALT Beyoğlu’nda açılıyor. SALT, Rotterdam merkezli Bureau Venhuizen ile işbirliği içerisinde, Beyoğlu’nda ufukta görünen değişimleri farklı deneyimlerden katılımcılarla tartışmaya açacak bir program geliştiriyor.

Mekânsal planlama pratikleri yüzyıllardır, planlama disiplini çerçevesinde profesyoneller tarafından, kapalı kapılar ardında yürütülmüştür. Oysa kentsel düzende değişikliklere yol açması öngörülen her tür ve ölçekte adımın sayısız muhatabı ve meraklısı bulunmaktadır. Bu gerçekten hareketle, planlama süreçlerinin katılım sağlama ve dahil etme ilkeleriyle kurgulanması gitgide günümüz şehircilik anlayışındaki yerini almaktadır.

Yapım Aşaması: Beyoğlu, İstanbul’un ciddi bir değişim potansiyeli barındıran bu bölgesinde hâlihazırda planlanmakta olan uygulamaları, planlama sürecine dahil olması hayal dahi edilemeyen katılımcılarla yeniden düşünmeye davet ediyor.

Sergi kapsamında, Beyoğlu’ndan seçilen mekânsal planlama örnekleri, The Making Of [Yapım Aşaması] atölyelerinde ele alınacak. Hans Venhuizen tarafından tasarlanan oyun formatındaki bu kavram geliştirme atölyesi, mekânsal değişim sürecinden farklı biçimlerde etkilenen taraflar arasında yaratıcı düşünceye açık bir iletişimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Dört konunun Türkçe ve İngilizce olarak ele alınacağı toplam sekiz atölyeye, kültürel miras, tarih, tüketim gibi kilit kavramların uluslararası düzeyde inceleneceği sekiz bölümlük bir konferans dizisi eşlik edecek. Atölye konularının kentsel pratikler bağlamında aktarılmasıyla başlayan sergi içeriği, her oyun atölyesinin ardından katılımcıların yeni planlama önerilerinin mekâna işlenmesiyle güncellenecek.

Hollanda Mimarlık Fonu‘nun (Stimuleringsfonds voor Architectuur) desteğiyle gerçekleştirilen Yapım Aşaması: Beyoğlu atölyeleri tüm disiplinlerden, yaş gruplarından ve her yerden katılıma açıktır.

salt@saltonline.org adresine iletişim bilgilerinizi ileterek atölyeye kayıt olabilirsiniz.