IAN HAMILTON FINLAY

(1925, Nassau, Bahamalar – 2006, Edinburgh)

Ian Hamilton Finlay, mimari enstalasyonlar, resim, şiir, yontma taş parçaları ve hatta bahçe ve peyzaj tasarımını içeren farklı mecralarda üretim yaptı. Kariyeri boyunca değişik form ve malzemeleri tecrübe eden Finlay, tarih ve mitoloji ile bu kavramların doğası ve kültürünün çok katmanlı estetik simgelemesini inceledi. Çeşitli işlerinin ortak paydasını oluşturan sözcük ve metin uygulamaları yaptı; fiziki nesnelere, türetilmiş veya alıntılanmış ibareler ya da başka semiyotik ögeler işledi. Finlay’in işlerine, özel bir biçimsel saflık ve polemiğe dayalı bir keskinlik hâkimdir. Sanatçı, üretiminin bu yönünü “somut şiirin veciz kullanımı ve klasik yazıtların ince yalınlığı” şeklinde tanımlamıştır.

Finlay, sık sık başka sanatçılar ve yazı ustaları ile çalışarak, onlardan fikirlerini çizim ya da tipografi ile görselleştirmelerini istedi. Ortaya çıkan tasarımların baskısını ise, kendi belirlediği nitelikler doğrultusunda yaptı.

1976 tarihli Luftwaffe - after Mondrian [Alman Hava Kuvvetleri-Mondrian’a atfen] adlı işinde Finlay, İkinci Dünya Savaşı’nda Alman Hava Kuvvetleri’nin siyah haçlı sembolü ile Piet Mondrian’ın soyut resimleri arasında görsel bir belirsizlik hâli yaratır. Çizim, özel olarak Mondrian’ın 1914-1915 yıllarında yaptığı Pier and Ocean adlı bir seri üzerine kuruludur. Bir Nazi karşıtı olan Mondrian’ın eserleri, savaş yıllarında “dejenere” olarak yaftalanmış ve Hollandalı ressam önce Londra’ya, ardından da New York’a kaçmak zorunda bırakılmıştır.

Finlay, 1977 tarihli The Battle of Midway II [İkinci Midway Muharebesi] adlı işinde ise, 1942 Haziran’ında gerçekleşen ve
Pasifik Okyanusu’nda savaşın kaderini tayin eden Midway Muharebesi’ni konu edinir. Sanatçı, bu tarihi olayı betimlerken uçak gemilerini, savaşçılarının depolarını bal ile dolduran ve onları düşman yuvalarına saldırmaya gönderen arı kovanları olarak sunar. Gül ağaçları, bir daha asla birbirlerinin karşısına çıkmayacak düşman filolarını ayıran okyanusun engin mesafesini simgeler; Latince metin baskısı ise, muharebede yok olmuş gemileri yâd eder.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE