HANS HAACKE

(1936, Köln doğumlu. New York’ta yaşıyor ve çalışıyor.)

Hans Haacke, 1961 yılından bu yana “gerçek zamanlı bir sistem” tanımıyla ürettiği işlerinde doğal, ekonomik, sosyal ve politik şartların etkisiyle gerçekleşen değişimleri sorgular. 1960’lı yılların sonunda minimalizm ve kavramsalcılık dillerini politize etmeye başlayan Haacke, bu akımların belgeselci stratejilerini, incelediği meselelere uyarladı. 1970’li yılların ortalarında ise kendisini, sanat kurumları ve fon sağlayıcıları ile bunların iş dünyası ve siyasetle kurdukları örtük ilişkilerin eleştirisine adadı.

Haacke, en tanınmış işlerinden 1971 tarihli Shapolsky et al., Manhattan Real Estate Holdings, A Real Time Social System, as of May 1, 1971 ile, Harry Shapolsky’nin emlak piyasasındaki usulsüz eylemlerini ifşa etti. Bu iş ayrıca, New York’taki Guggenheim Museum’da 1971 Nisan’ında düzenlenecek olan sergisinin iptal edilmesine yol açtı. Haacke’nin işini savunan küratör görevden alındı. New York’un yoksul mahallelerinde herkesten daha fazla gayrimenkule sahip olan Shapolsky, aynı zamanda Guggenheim Museum’un yönetim kurulu üyelerinden biriydi. Nüfuzlu arkadaşları tarafından iyi bir şekilde korunmaktaydı; çeşitli sahtecilik uygulamalarından suçlu bulunmuş olmakla birlikte, adli sistem, hakkında son derece affedici bir karara varmıştı.

1975 tarihli Seurat’s ‘Les Poseuses’ (small version) 1888-1975 [Seurat’nın ‘Les Poseuses’ü (küçük versiyon) 1888-1975] adlı işinde Haacke, bir sanat tarihçisi rolüne bürünerek, Georges Seurat’nın Les Poseuses (1888) adlı tablosunun kaynağının izini sürer. İş, tablonun, sanatçı tarafından anarşist arkadaşı Jules F. Chistophe’a hediye edilmiş renkli bir fotoğrafından oluşur. Fotoğrafa, tablonun tekrar satışlarındaki bedel ve alıcı bilgilerini listeleyen 14 panel eşlik eder. Haacke’nin işinin bir parçası olan eserin mülkiyet tarihi, 19. yüzyıl sonlarındaki eski usul aile hamiliğinin 20. yüzyıl sonlarında eserlerin metalaştırıldığı yeni bir sanat komisyonculuğuna dönüşümünü yansıtır. Bir eserin ne değeri ne de anlamı zamansız ya da özerktir; aksine eserler, tarihsel dönüşümlere bağlıdır ve değişen sınıfsal ve ticari çıkarların etkisi altındadır.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE