DOUGLAS HUEBLER

(1924, Ann Arbor, Michigan – 1997, Cape Cod)

“Dünya birçok nesneyle dolu, kimisi enteresan kimisi değil; buna daha fazlasını eklemek gibi bir niyetim yok. Ben sadece zaman ve/veya mekân bağlamında şeylerin varoluşunu ifade etmeyi tercih ediyorum.” Douglas Huebler (1969)

“…Dili sanattan çıkarmaya çalışmak yerine onu tam da sanatın üzerine, içine, nesnenin veya her neyinse onun bir parçası olarak yerleştirmeye çalıştığım bir sanat yapmaya başladım. Bunu araştırmayı hâlen bitirmiş değilim. Tamamen dilin kullanımına yönelik işler ile fotoğrafı bir süsten ziyade bir belge olarak kullandığımı umduğum işler yaptım.” Douglas Huebler (1969)

Douglas Huebler, 1960’lı yıllarda başlayan ve Kavramsal Sanat olarak adlandırılan yeni bir sanatsal pratiğin önde gelen savunucularındandı. Belgesel fotoğraf, haritalar ve yazıyı içeren mecraların bileşkesinde üretim yapan Huebler, işlerinde sosyal çevreleri ve geçen zamanın nesneler üzerinde bıraktığı etkiyi inceledi.

Variables serisi, sanatçının Site Sculptures olarak adlandırdığı kavram temelli projesinin bir parçasıdır. Location Piece mekân, Duration Piece ise zamanla ilintiliyken Variables, mekân ve zamanın her ikisine de göndermelerde bulunmayı ve bunları birbiriyle ilişkilendirmeyi amaçlamıştır.

Huebler’in işlerinde dil ve fotoğraf, birbirine bağımlı temsil sistemleri olarak işlev görür. Bu da, farklı iletişim biçimlerinin gerçeklik algısını nasıl etkilediğini sorgulamayı mümkün kılar. Huebler, gerçeği değişik bakış açılarından gözlemler, bunları kaydedilmiş olgular olarak verir. Sanatçının 1974 tarihli Variable Piece No. 111 London [Değişken İş No. 111 Londra] adlı işi 10 fotoğraftan oluşur; fotoğraflara, Huebler’in çalışma yöntemini mümkün olduğunca nesnel bir şekilde anlattığı bir metin eşlik etmektedir. Bu programlı metin, Huebler’in kayıt ve analiz ettiği ilişkileri irdeler. Görünüşte tesadüfi olan benzerlikler ile karşılaşma ve olayların rastgele kıstaslar temelinde bir araya getirilmesi, sanatçının tüm dünyayı konu edinebilmesini sağlar.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE