ULRICH RÜCKRIEM

(1938, Düsseldorf doğumlu. Clonegal’da yaşıyor ve çalışıyor.)

Ulrich Rückriem, 1957’den 1959 yılına dek bir taş ustasının yanında çıraklık yaptı; akabindeki iki yıl boyunca ise, Köln Katedrali’nin taşçılık locasında kalfa olarak çalıştı. 1962 yılında, Güney Avrupa, Fas ve Tunus’a geniş kapsamlı yolculuklar yapan Rückriem, ertesi yıl Almanya’ya dönerek ilk kişisel sergisini açtı.

Rückriem, malzeme ve süreci, işlerinin temel öznesine dönüştüren bir pratik geliştirdi. Biçimin ilkelerine yoğunlaşan sanatçı, her bir çalışmasında (çarpık ya da geometrik şekillerdeki) taş bloklarını muntazam parçalara ayırarak yeniden bir araya getirdi. Kararlı bir biçimde, geometrik şekiller ile rasyonel ve sistematik yapısal kavramları kullandı; böylece işlerinde malzemeleri nasıl değerlendirdiğine dair tüm izleri görünür kıldı. Malzemeye müdahale sürecinin şeffaflığı, Rückriem’i, sanatsal dışavurum ile zanaatkârlığın ötesine geçerek endüstriyel malzeme kullanımını kapsayan, işlerin çoğaltılabildiği süreç temelli ve minimalist pratiklerin savunucularından biri olarak konumlandırdı.

1971 tarihli Kreise [Çemberler], Rückriem’in heykel çalışmalarından doğar. Herhangi bir kesme biçme ya da manipülasyon olmaksızın yapılan video kaydı, sanatçının üç boyutlu nesneler üzerine işleyişinin, bir bakıma heykel yapmanın temel kurallarını izler.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE