LAWRENCE WEINER

(1942, New York doğumlu. New York’ta yaşıyor ve çalışıyor.)

Lawrence Weiner, 1960’lı ve 1970’li yıllarda sanat pratiklerinin derinlikli bir şekilde yeniden değerlendirilmesine neden olan en ikonik sanatçılardandır. Weiner, işleri üzerinden dile ilişkin sorgular ile yeni bir sanatçı-izleyici ilişkisi tanımının izini sürdü. Bu incelemelerini dilsel yapılar ve görsel sistemlere aktararak kitap, film, video ve performanslar ile sese dayalı işler üretti.

Weiner’in sanat yaklaşımının temelinde, sanatın insanlar, nesneler ve insanlarla bağlantılı nesne grupları arasındaki somut gerçeklik olduğu fikri vardır. Sanatçı, dili heykelsi bir malzeme olarak ele alır ve dildeki bir yapının, üretilmiş bir nesne kadar yetkin bir şekilde heykel işlevini görebileceğine inanır. Sanatçının 1969’da ifade ettiği üzere;

“1. Sanatçı işi kurgulayabilir;

2. İş üretilebilir;

3. İşin fiziksel olarak inşası şart değildir.
Her biri eşit ve sanatçının amacıyla tutarlı olduğu sürece, forma ilişkin kararlar, aktarımın gerçekleştiği durum gereğince izleyicinin takdirindedir.”
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE