Sweet Confusion
[Tatlı Karmaşa]

Salt Galata

17 Mayıs – 19 Mayıs 2012

Hello, it's me! <i>Barev, es em</i> [Merhaba, Benim] filminden bir görüntü<br />
Frunze Dovlatyan, 1965, Hayfilm Stüdyosu
Barev, es em [Merhaba, Benim] filminden bir görüntü

Frunze Dovlatyan, 1965, Hayfilm Stüdyosu

SALT Galata, Oditoryum1960’lar Ermenistan ve Türkiye sinemalarını karşılaştırmalı olarak inceleyen gösterim ve konferans programı Sweet Confusion [Tatlı Karmaşa], AICA Ermenistan, Anadolu Kültür, Ermeni Ulusal Sinema Merkezi, Ermenistan Türkiye Sinema Platformu ve tranzit.at iş birliği ile SALT Galata’nın ev sahipliğinde düzenleniyor.

Konferans, 1960’larda kültürel ve politik sistemlerin karmaşık ilişkileri üzerinden “öteki”nin belirlenmesi ve biçimlendirilmesiyle kendini tanımlama ve konumlama sürecindeki, jeopolitik anlamda yabancılaştırılmış iki durumun sosyo-politik ve kültürel paradigmalarının yeniden okunmasını amaçlıyor. Hrach Bayadyan, Keti Chukhrov, Zeynep Dadak, Siranush Dvoyan, Dimitris Eleftheriotis, Vigen Galtsyan, Ahmet Gürata, Nazareth Karoyan, Nadire Mater ve Fatih Özgüven’in konuşmacı olarak katılacağı konferansta, Erankyuni [Üçgen], Hayrik [Baba], Menq enq, mer sarery [Biz ve dağlarımız], Barev, es em [Merhaba, benim], Vesikalı Yarim ve Bir Gecelik Gelin filmlerinin gösterimi yapılacak.

Sweet Confusion [Tatlı Karmaşa], uluslararası araştırma projesi Sweet 60s kapsamında; Eurasia Partnership Foundation, USAID, Erste Stiftung ve Allianz Kulturstiftung desteğiyle gerçekleştirilmektedir. Sweet 60s, güncel sanatsal ve teorik bakış açıları aracılığıyla 1960’ların, “romantik devrimci dönem” büyük anlatısına dâhil edilmemeleri nedeniyle bilinmeyen, azımsanan, saklı bağlam ve sınırlarını incelemektedir.

Filmlerin bir bölümü, 20 Mayıs Pazar günü Depo’da yeniden gösterilecektir.
Simultane çeviri mevcuttur.

17-18 MAYIS GÖSTERİM PROGRAMI

19 MAYIS KONFERANS PROGRAMI
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE