Sweet Confusion [Tatlı Karmaşa]

Konferans Programı

Salt Galata

19 Mayıs 2012

19 MAYIS KONFERANS PROGRAMI13.00- 16.00 I. Oturum


1960’ların Türkiye Sineması ve Komşu Coğrafyalar Üzerine Konuşmalar - Nadire Mater, Zeynep Dadak, Fatih Özgüven, Ahmet Gürata, Dimitris Eleftheriotis (Video konferans)

16.30- 19.30 II. Oturum


1960’ların Ermenistan Sineması ve Komşu Coğrafyalar Üzerine Konuşmalar - Hrach Bayadyan, Keti Chukhrov, Nazareth Karoyan, Siranush Dvoyan, Vigen Galstyan

I. OTURUM


1960’ların Türkiye Sineması ve Komşu Coğrafyalar Üzerine Konuşmalar
Türkiye Sineması oturumu, 1960’ların tarihsel ve estetik bağlamlarıyla ilişkili çok sayıda meseleyi 1960’ların kültürel yapısı içerisinde tartışmaya açıyor. Nadire Mater, Türkiye ve dünyada 60’ların siyasi ve kültürel alanda yarattığı önemli gelişmelere dair kapsamlı bir giriş sunuyor. Ahmet Gürata, 60’lı yıllarda sinemanın en önemli klasiklerinden sayılan Gurbet Kuşları’na yoğunlaşarak, toplumsal gerçekçiliğin Türkiye bağlamında dönemin politik tartışmalarıyla nasıl ilişkilendiğini ulusal sinema, göç ve sınıf meseleleri etrafında tartışmaya açıyor. Zeynep Dadak, klasik Yeşilçam’ın en güçlü türü olan melodram ve müzikal ilişkisini, Türkiye’de sinemanın ileriki dönemlerinde etkili olacak köşe taşları üzerinden açımlıyor. Fatih Özgüven, dönemin pek fark edilmeyen ancak sıradışı komedilerinden biri olan Bir Gecelik Gelin’i, farklı kültürel etkilenmeler ve temsiller üzerinden ele alıyor. Son olarak, Dimitris Eleftheriotis, komşu coğrafya Yunanistan’ın 1960’lı yıllardaki popular kültürü ve sinemasına, kozmopolit yönelimler ve yer yer yolu Türkiye’de sinemayla kesişen izlekler üzerinden bakan tamamlayıcı bir değerlendirme sunuyor.

II. OTURUM


1960’ların Ermenistan Sineması ve Komşu Coğrafyalar Üzerine Konuşmalar
Ermenistan Sineması oturumu, 1960’ların Sovyet Ermenistan’ındaki tarihsel, siyasal ve kuramsal bağlamları ve dönemi özellikle edebiyat eserleri ve onlara dayanan filmler üzerinden karşılaştırmalı olarak ele alan farklı bakış açıları içeriyor. Vigen Galstyan, 60’lar ve 70’lerin filmlerinin temel izleklerini gözden geçirirken, Ermenistan sinemasının geç modernliğin alternatif tezahürlerinden biri olarak nitelendirilebilecek “çatışmalı” estetiğine yoğunlaşıyor. Siranush Dvoyan, 60’ların sinema ve edebiyattaki hâkim anlatılarının bireysel ve kollektif kişilikler arasında ne tür belirgin gerilimler yarattığını Erankyuni [Üçgen] filmi ve romanı üzerinden tartışıyor. Hrach Bayadyan, Menq enq, mer sarery [Biz ve dağlarımız] filminin uyarlandığı metni ve senaryosunu karşılaştırırken, 60’ların karmaşık konularından biri olan sansürü inceliyor; Sovyet ve Sovyet sonrası dönemde yoğun olarak kullanılan “ulusal sinema” kavramını gözden geçiriyor. Keti Chukhrov, Stalinizm sonrası toplumsal yeniden inşa sürecinin bir aracı olan ahlaki edim ve dönüşümün, 60’lar ve 70’lerin Sovyet sinema ve edebiyatındaki vazgeçilmez yerini siyasal özgürleşme, eşitlik ve sosyalizmin geleceği gibi ana temalar etrafında tartışıyor. Son olarak, Nazareth Karoyan, 60’ların Sovyet Ermenistan’ındaki üç ana toplumsal ve kültürel meseleyi ele alıyor: Genel jeopolitik ve tarihsel bağlam, 20. yüzyılın ikinci yarısında tekerrür eden kuramsal tartışmalar ve 60’lardaki toplumsal ve kültürel dönüşümün Sovyet cephesinde yer alan Ermenistan kültürü üzerindeki etkisi.

BİYOGRAFİLERHrach Bayadyan
Erivan Devlet Üniversitesi’nde Medya ve Kültürel Çalışmalar dersleri vermekte ve kültür eleştirileri yayımlamaktadır. Araştırmaları, özellikle post-Sovyet medya kültürü, kentsel mekânlar ve post-Sovyet/post-kolonyal ilişkisi üzerine yoğunlaşır.

Keti Chukhrov
Rus Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi’nin Sanat Kuramı ve Kültürel Çalışmalar Bölümü’nde doçenttir. Son olarak, 2011 yılında To be - to Perform: Theatre in the Philosophic Criticism of Art adlı bir kitabı yayımlanmıştır.

Zeynep Dadak
New York Üniversitesi’nde Sinema Çalışmaları doktorasına devam etmekte ve çeşitli üniversitelerde sinema dersleri vermektedir. 2004 yılından bu yana Altyazı yazarı ve yayın kurulu üyesidir. Hâlen, Merve Kayan’la yöneteceği ilk uzun metrajlı filmi Mavi Dalga üzerinde çalışıyor.

Siranush Dvoyan
Erivan Devlet Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat dersleri veren bir edebiyat eleştirmenidir. Post-Sovyet ülkelerindeki Ermeni toplulukların kültürleri, yeni diaspora deneyimleri ve edebiyattaki devrimsel ifadeler alanlarında araştırmalar yürütür.

Dimitris Eleftheriotis
Film ve Televizyon Çalışmaları doçenti ve Glasgow Üniversitesi Tiyatro, Film ve Televizyon Çalışmaları’nın bölüm başkanıdır. Hâlen, Emir Kusturica’nın Yugoslavya döneminde çocukluğun ele alınışı hakkında bir makale, Film and Cosmopolitism’de bir monograf ve Interactions’ın Çağdaş Yunan Kültürü konulu özel sayısı üzerinde çalışmaktadır.

Vigen Galtsyan
Sinema eleştirmeni, fotoğraf kuramcısı ve Galtsyan Sydney’deki New South Wales Sanat Galerisi’nde asistan küratördür. Ayrıca, Erivan’daki ReArk Mimari Araştırma Merkezi’nin kurucularındandır.

Ahmet Gürata
Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü öğretim üyesidir. Türkiye sinema tarihi, alımlama, yeniden-çevrim ve belgesel konusundaki araştırmaları çeşitli derleme ve dergilerde yayımlanmıştır. Düzenli olarak Express ve bir+bir dergilerine yazmaktadır.

Nazareth Karoyan
Sanat eleştirmeni, küratör ve AICA-Ermenistan’ın başkanıdır. Ayrıca, 2011 yılında düzenlenen 54. Venedik Bienali Ermeni Pavyonu’nun küratörlerindendir.

Nadire Mater
Bianet danışmanı ve IPS İletişim Vakfı’nın yönetim kurulu başkanıdır. Gazeteciliğe sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırken başladı. Hak odaklı habercilik macerası, son 12 yıldır Bianet’te sürüyor. 2009 yılında Sokak Güzeldir: 1968’de Ne oldu? adlı bir kitabı yayımlandı.

Fatih Özgüven
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve TV Bölümü’nde ve Boğaziçi Üniversitesi’nde sinema ve edebiyat dersleri verdi. Hâlen, Radikal gazetesinde haftalık sinema yazıları yazıyor. Son olarak, 2010 yılında Hep Yazmak İsteyenlerin Hikâyeleri (2010) adlı hikâye kitabını yayımladı.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE