Atölye:
Galata'dan Kenti Okumak

Salt Galata

SALT Yorumlama, lise gruplarına yönelik olarak, Galata üzerinden kentin mekânsal biçimlenişi ve gelişimini irdelemeyi, kentsel kimlik ve kültürü tartışmaya açmayı amaçlayan “Galata’dan Kenti Okumak” adlı atölyeler düzenliyor. SALT Galata’da yapılan atölyeler, geçmişten günümüze Galata’nın sosyo-kültürel yapısı, mimari dokusu ile ekonomik faaliyetleri çerçevesinde öğrenciler için bir araştırma ve tartışma ortamı yaratmayı hedefliyor.

Üç aşamadan oluşan atölyenin ilk aşamasında, öğrenciler İstanbul’un en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen Galata’nın tarihsel gelişimi, Karaköy Meydanı’nın oluşumu, bölgenin şehir ekonomisindeki yeri ile 20. yüzyılın ilk yarısından günümüze istimlak ve kentsel dönüşüm süreçleri üzerine hazırlanan sunumu izliyorlar. İkinci aşamada, Galata’ya ait farklı okumalar ve haritalar üstünde kilit noktalar belirlenerek, öğrencilerle Bankalar Caddesi çevresindeki apartman, han ve kamusal binaların izinde bir tur yapılıyor. Son aşamada ise, gruplara ayrılan öğrenciler üç aylık bir süreçte Galata’nın değişen sosyal, mimari ya da ekonomik yapısına odaklı birer proje hazırlıyorlar. Okullar arasında karşılıklı değer taşıyan, sürdürülebilir ilişkiler kurulması amacından hareketle, bu atölyelere katılan tüm grupların projeleri SALT Galata’da aynı gün sunulup tartışmaya açılıyor.

Gelecek “Galata’dan Kenti Okumak” atölyeleri, 2012-2013 eğitim-öğretim yılının Güz ve Bahar dönemi başlangıcında gerçekleştirilecektir. Atölyelere katılım 10 öğrenciyle sınırlıdır.

Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için:
yorumlama@saltonline.org
(0212) 334 22 31
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE