Hassan Khan

Salt Beyoğlu

21 Eylül 2012 – 6 Ocak 2013

Blind Ambition Hassan Khan, <i>Blind Ambition</i>, 2012
Silikon heykel üstü airbrush (<i>The Agreement</i>’tan)
Sanatçının ve Galerie Chantal Crousel’in izniyle
Fotoğraf: Kristien Daem
Hassan Khan, Blind Ambition, 2012
Silikon heykel üstü airbrush (The Agreement’tan)
Sanatçının ve Galerie Chantal Crousel’in izniyle
Fotoğraf: Kristien Daem

SALT BeyoğluHassan Khan’ın çokdisiplinli sanatsal üretim yöntemleri gözlem, etkileşim ve ilişkiler kadar daha kişisel bir içsel iletişim kaynağına dayanır. İşlerindeki bazı göndermeler sanatçının yaşam öyküsünü, bazılarıysa farklı bağlamlara işaret eden figür ve imgeleri temel alır. Bunun sonucunda, insan uygarlığının anıtsal ölçeği ve kolektif anlar kadar nesne ve jestlerin gayrimaddi enerjisine duyarlı bir sanat pratiği ortaya çıkmaktadır.

Dil ve benlik hissi, Khan’ın sanat pratiği anlayışının ana unsurlarındandır. Sanatçının birçok filmi, bir karakter ya da kişiliğin geliştirilmesi için düzenlenmiş kapsamlı atölye çalışmaları üzerine kuruludur. Zamana yönelik farkındalığın yanı sıra, bir karakter algısı ya da tarih vizyonuyla ilişkilenen kesintisiz çekimler ya da son derece stilize montajlar gibi işlerin yapımında kullanılan biçimsel dil de bir o kadar önemlidir. Khan, müzik ve imge üretiminde bazen -Mısır’a özgü şaabi müziğiyle bağlantı kurması ya da cep telefonunun kamerasıyla fotoğraf ve film çekmesi gibi- tanıdık ögelerden yararlanır. İşlerinin başlıkları çoğu zaman kişisel, ideolojik, sosyo-politik ve kavramsal konumların ipuçlarını barındırır.

Tanıdık nesneler ve durumlarla ilişki kuran Khan, bunları çok kişisel ve mahrem kaynaklarla diyaloğa sokar ve genellikle bu kaynakları açıklamamayı tercih eder. İnsanlığa dair ayrıntılı gözlemler ve bireysel bilincin son derece gizemli jestleri, biçimsel anlamda gelişkin işlerinde kendini gösterir. Kişisel ve biçimsel olana yönelik bu dönüşümlü yakınlıklar, sıklıkla işle basit bir ilişki kurulmasını engelleyen bir direnç yaratır. Ancak izleyicinin tepkisi asla engellenmez; dolaysız bir karşılaşma her zaman mümkündür.

Bu sergideki seçme işler, toplumlar ile onların ürettiği kültürlerdeki bu tür paradokslara karşı Khan’ın yaklaşım örneklerinin birer temsilidir. Bu yöntemler hem sanatçıyı hem de izleyiciyi çok sayıda senaryo ve tarihsel kalıntının bir parçası hâline getirir. Her ne kadar hepsinin ayrı işlevleri olsa da, bu işler bir arada, sergi boyunca kendini adım adım açan bir ilişkiler ve çapraz göndermeler ağı olarak da değerlendirilebilir.

1975 doğumlu Mısırlı sanatçı Hassan Khan, Kahire’de yaşamakta ve çalışmaktadır.

Hassan Khan, Galerie Chantal Crousel tarafından temsil edilmektedir.

LG’nin katkılarıyla
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE