SALT Ulus

Salt Ankara, Salt Ulus

201611 Saltulus 03 Fotoğraf: Cemil Batur Gökçeer, 2016
Fotoğraf: Cemil Batur Gökçeer, 2016
SALT Ulus’un kullanımı Eylül 2017 itibariyle tamamlanmış olup, SALT Araştırma ve Programlar kapsamındaki arşiv çalışmaları ve şehre dair araştırmalar ile program üretim ve iş birliği süreçleri SALT’ın Ankara’daki yeni ofisinde yürütülmektedir.


Derinlikli ve katmanlı bir toplumsal tarihe sahip olan Ankara, yakın geçmişte neredeyse tümüyle İstanbul’da gerçekleşen sanatsal ve kültürel gelişmelerin gölgesinde kaldı. Türkiye’deki güncel kültür etkinliklerinin dağılımındaki dengesizlik ile bu bağlamda ülkenin en önemli iki kentindeki mevcut zıtlıktan hareketle SALT, İstanbul odaklı kültür gündemini genişletmek üzere bir ağ oluşturma kararı aldı. Bu temelde kurulan SALT Ulus, İstanbul’da süregelen araştırmalara paralel olarak Ankara’da yeni araştırma projelerinin üretimini teşvik eder. Bu projelerin çıktılarının açık bir diyalog ve etkileşim sürecinden geçirilerek SALT Beyoğlu, SALT Galata ve SALT Ulus ile saltonline.org üzerinden yürütülen programlara içerik oluşturması amaçlanır.

SALT Ulus bir uydu mekân olarak değil, kurumun tüm bileşenleriyle yakın bir uyum içerisinde işler. SALT, modern Türkiye’nin dönüşümünü inceleyen öğrenci ve araştırmacıların programlarıyla ilişki kurmasını önemser. Bu çerçevede SALT Ulus’ta iki oda, dörder aylık dönemlerle genç araştırmacıların kullanımına sunulur. SALT Galata’da bulunan SALT Araştırma bu tür çalışmalar için başlıca açık platform olmakla birlikte, SALT Araştırma’dan seçili yayın ve kaynaklar SALT Ulus’ta erişime açılır.

SALT Ulus’un ilk dönem programı, İstanbul’da hazırlanmış, ancak içerik itibariyle Ankara’yla ilişkili bir proje seçkisinden oluşur. Bu ilk safhayı takiben Ankara’da geliştirilmiş programlara öncelik verilmesi ve bunların -alışılmışın tersine- başkentten sonra İstanbul’da paylaşılması amaçlar arasındadır.

Fiziki bir mekân olarak SALT Ulus, ölçeği anlamında SALT’ın İstanbul’daki yapılarıyla karşılaştırılamaz. Yapı, Atatürk Bulvarı üzerinde, Cumhuriyet’in başlıca peyzaj projelerinden biri sayılan Gençlik Parkı’nın karşısındaki eski Osmanlı Bankası’nın ek binasıdır. Günümüzde Garanti Bankası olarak kullanılan ana yapı Guilio Mongeri tarafından tasarlandı ve inşaatına 1926 yılında başlandı. Şu an SALT Ulus’un yer aldığı ek yapı ise, takip eden yıllarda aynı mimar tarafından müfettiş lojmanı olarak tasarlandı. 2002’den itibaren boş olan yapı, SALT’ın kurulmasıyla SALT Ulus olarak yeniden işlevlendirildi.
PAYLAŞ
SALT Ulus
kurucu Garanti Bankası
Atatürk Bulvarı 12
Ulus 06250 Ankara Türkiye
Haritada göster
T +90 312 324 30 24

Salı-Cumartesi 11.00-18.00
Perşembe 12.00-20.00