Bak kim var?
Branislav Dimitrijević

Salt Beyoğlu

22 Haziran 2011 18.30 – 20.00

İngilizceBelgrad’daki Sanat ve Tasarım Okulu’nda (VSLPUb) eğitmenlik yapan ve Belgrad Çağdaş Sanat Müzesi’nin (MOCA) küratör yardımcılığını yürüten Branislav Dimitrijević, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nde inşa edilmiş en büyük yeraltı tesislerinden olan ve tarihindeki en kapsamlı inşaat projeleri arasında yer alan Bosna, Konjic’teki ARK adlı nükleer sığınağın geçirdiği dönüşümü anlatacak.

Nükleer bir savaş durumunda, Yugoslav Ordusu’nun karargâhlarının yanı sıra seçilmiş 350 kişinin sığınması için tahsis edilen sığınak, 1950’lerden 1970’lere, neredeyse 30 yıla yayılan bir dönemde milyarlarca dolara inşa edilmiştir. Bugün ARK, “No Network” [Ağ Yok] adlı, Branislav Dimitrijević ve Petar Ćuković küratörlüğündeki 1. Zaman Makinesi Güncel Sanat Bienali’ne ev sahipliği yapmaktadır. Bienalin adı basit bir gözleme dayanmaktadır: Sığınak, çağdaş bireysel iletişim araçlarının kullanımını engelleyen kuytu bir mekândır. Bu konumun ve bu projenin ileri sürdüğü konular, yaratılan “kıyamet öncesi” atmosferin birer yansımasıdır: İklim değişikliği, çevre kirliliği, doğal enerji kaynaklarının hızla tükenişi, nükleer cephaneliklerin yayılışı, yoksulluğa neden olan aşırı nüfus artışı, “endüstri sonrası” küresel ekonomik ve siyasi sistemde genişleyen bir “üçüncü dünya”, “evrensel bilgi” de dahil olmak üzere kamu varlıklarının yoğun şekilde özelleştirilişi, baskıcı siyasi diktatörlükler ve “dünyanın sonu”nun yaklaşmakta olduğunu ilan eden dini fanatizmlerdeki artış…

Tarih ve sanat kuramı üzerine dersler veren yazar ve küratör Branislav Dimitrijević, Belgrad’daki “School for History and Theory of Images” [Görüntü Tarihi ve Kuramı Okulu] adlı bağımsız eğitim projesinin (1999-2003) kurucu ortağıdır. Güncel sanat, sanat tarihi, sinema ve görsel kültür üzerine denemeler yayımlamış ve aralarında On Normality: Art in Serbia 1989-2001’in [Normallik Üzerine: Sırbistan’da Sanat 1989-2001], (MOCA, Belgrad, 2005) yer aldığı yayın ve sergi kataloglarını yayıma hazırlamıştır. Dimitrijević’in küratöryel işleri arasında şunlar yer almaktadır: Murder1 (CKZD, Belgrad 1997), Konverzacija (MOCA, Belgrad, 2001), Situated Self: Confused Compassionate, Conflictual (Helsinki Kent Müzesi; MOCA, Belgrad, 2005), Breaking Step – Displacement, Compassion and Humour in Recent Art from Britain (MOCA, Belgrad, 2007), FAQ Serbia (ACF, New York, 2010) ve No Network (1. Zaman Makinesi Bienali, ARK, Konjic, 2011). 2003 ve 2009 yıllarında Venedik Bienali’ndeki Yugoslav/Sırp Pavyonu’nun küratörlüğünü yapan Dimitrijević, halen Belgrad’daki University of Arts’ta doktora tezi üzerine çalışmaktadır.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE