L'Internationale

The Uses of Art [Sanat Kullanımları]

KaartPartnersUoA
Avrupa Birliği (AB), kamuya açık müzeler için uzun vadeli, sürdürülebilir bir model oluşturmayı hedefleyen konfederasyonunu beş yıllık bir proje için 2.5 milyon euroluk bir hibeyle ödüllendirdi. L’Internationale‘nin nitelik ve gerekliliğini teyit eden bu hibe desteği, üye kurumlar arasında koleksiyon ve sanat araştırmaları ile teknoloji ve kamusal erişimin paylaşıldığı yeni bir kültürel konfederasyonun biçimlenmesine katkı sağlayacak.

L’Internationale, hiyerarşik ve merkeziyetçi olmayan bir uluslararasıcılık üzerine kurulu bir konfederasyon; yerel olarak köklü, küresel olarak birbirine bağlı kültürel aracılardan oluşuyor. Farklılıklar ile yatay paylaşımlara değer veren bir sanat alanı öneriyor. Değişik coğrafyalardan yerel hikâyelerin birlikte okunabilmesi adına daha etkili araçlar ve yepyeni yöntemler sunmayı hedefliyor.

L’Internationale bünyesinde Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA/Belçika); Van Abbemuseum (VAM/Hollanda); Museu d’art Contemporani de Barcelona (MACBA/İspanya); Museo nacional centro de arte Reina Sofía (MNCARS/İspanya); Moderna Galerija (MG/Slovenya) ve SALT (Türkiye) yer alıyor. Konfederasyon ayrıca, akademik ve sanatsal alanlardan çeşitli ortak ve iş birlikçi kuruluşlar tarafından destekleniyor.

Bu üyelikle SALT, konfederasyondaki beş müzeyle iş birliği yapma ve bu müzelerin arşiv ve koleksiyonlarına erişim imkânına sahip olacak; çalışanlarına mobilite ve tecrübe paylaşımı sağlayacak. Kurum, yerel ve bölgesel araştırmalar için bir üretim odağı olma işleviyle özellikle arşiv uygulamalarındaki gelişmelere eğilecek. Aynı zamanda, konfederasyonun e-yayıncılık faaliyetleri için bir platform oluşturacak.

Konfederasyon, AB’nin hibe desteğiyle “Sanat Kullanımları – 1848 ve 1989’un Mirası” [The Uses of Art – The Legacy of 1848 and 1989 (UoA)] adlı çok yönlü bir proje yürütecek. Proje, bir dizi sergi ve sempozyum ile dijital-basılı yayıncılık, online forum, eğitim platformu ve kurumlar arası kadro ve uzmanlık değişimi ile paylaşımını içeriyor.

“Sanat Kullanımları”, Ekim 2013’te Reina Sofía tarafından düzenlenecek bir sergiyle başlayacak. Sergi, sanat tarihi için 1980’lerde İspanya ve dünyadaki sosyo-politik dönüşümlerin merceğinden sivil toplumun gelişimine dayalı yeni bir perspektif tasarımını inceleyecek. Beş yıl sürecek olan “Sanat Kullanımları” 2017 yılında, Avrupa çapında eşzamanlı sergi ve etkinliklerle sonlanacak. Bu kapsamda aynı yıl SALT, L’Internationale ve Müşterek Bilgi adlı bir program gerçekleştirecek.

İki tarihî dönüm noktası olan 1848 ve 1989 yıllarını seçen “Sanat Kullanımları”, güce karşı yaratıcı tepki ve yurttaş direnci bağlamında radikal ve ulusötesi bir Avrupa tarihiyle ilişki kuruyor. Her iki tarihsel devrimde de tüm dünya ve kültürlerine erişim sorunsalı, yeni yurttaşlık biçimlerinin talebi bakımından temel bir önem taşımaktaydı. Bu çerçevede proje 1989 yılını, 20. yüzyılın büyük bir kısmına nüfuz eden ideolojik bir çatışmadan öte, Avrupa’da 1848 devrimleriyle başlayan dönüşümün devamı olarak kabul ediyor. Bu iki tarih ile miraslarının yanı sıra bugünü yeniden yorumlamak üzere 1980’li yıllara odaklanıyor; aynı zamanda kamu erişimi, katılımcılık ve ortak yaratıcılığın teşvik edilmesini amaçlıyor.


“Sanat Kullanımları” projesi ortakları
Juliús Koller Society (Bratislava, Slovakya); Afterall Journal and Books (Londra, Birleşik Krallık); KwieKulik Archive (Varşova, Polanya), Victoria & Albert Museum (Londra, Birleşik Krallık).

Ayrıca, sanat dergisi A Prior, online bir platform ve yılda bir kere yayımlanacak basılı bir sayı ile “Sanat Kullanımları” projesine tahsis edilecek.

L’Internationale konfederasyon ortakları
Grizedale Arts (Cumbria, Birleşik Krallık); Liverpool John Moores University (Liverpool, Birleşik Krallık); University College Ghent [Güzel Sanatlar Okulu (KASK) ve Kraliyet Konservatuvarı] (Gent, Belçika) ve Universität Hildesheim (Hildesheim, Almanya).
PAYLAŞ