Mütevazı Bir Miras - Batı'da Obje Sanatı / Kavramsal Sanat / Post Kavramsal Sanat ve Türkiye'de 1965-1992 Yılları Arasındaki Benzer Eğilimler

doktoratezi
259 sayfa, 2013


Bölümler:  • Önsöz
  • Giriş
  • Batı’da Modernist ve Post-Modernist Dönemlerde Obje Sanatı / Kavramsal Sanat / Post-Kavramsal Sanat
  • Türkiye’de Obje Sanatı / Kavramsal Sanat / Post-Kavramsal Sanat
  • Sonuç
  • Yararlanılan Kaynaklar
  • Özet
  • Ekler