MÜTEVAZI BİR MİRAS - BATI'DA OBJE SANATI / KAVRAMSAL SANAT / POST KAVRAMSAL SANAT VE TÜRKİYE'DE 1965-1992 YILLARI ARASINDAKİ BENZER EĞİLİMLER

doktoratezi
259 sayfa, 2013


Bölümler:  • Önsöz
  • Giriş
  • Batı’da Modernist ve Post-Modernist Dönemlerde Obje Sanatı / Kavramsal Sanat / Post-Kavramsal Sanat
  • Türkiye’de Obje Sanatı / Kavramsal Sanat / Post-Kavramsal Sanat
  • Sonuç
  • Yararlanılan Kaynaklar
  • Özet
  • Ekler