In Deed:
Certifi­cates of Authenticity in Art
[Sanatta Özgünlük Belgeleri]

In Deed Certificates Of Authenticity In Art Sanatta Ozgnlk Belgeleri
74 sayfa, 2013
2011-2012 yıllarında, Susan Hapgood ve Cornelia Lauf'un küratörlüğünde sekiz ayrı mekânda açılan In Deed: Certificates of Authenticity in Art sergisinin yayınıdır. 30 Mayıs-26 Ağustos 2012'de SALT Beyoğlu'nda yer alan aynı adlı sergi kapsamında Türkçeleştirilmiştir.

Yayının özgün adı: In Deed: Certificates of Authenticity in Art
Editörler: Susan Hapgood ve Cornelia Lauf
Çeviri: N. Kıvılcım Yavuz, g yayın grubu, Banguoğlu Tercüme
Yayıma hazırlayan: Başak Çaka
Tasarım: Project Projects
Uygulama: Gülsüm Kekeç, Coşkun Sami, Dilek Turan (SALT Araştırma ve Programlar)
ISBN: 978-9944-731-30-0

Bölümler:  • Renk Beyaz: Sanat Mekânının Kavramsallaştırılması
  • Karalamalar, Evraklar ve İddialar
  • Sanat ve Hukukta Özgünlük: Atıf Meselesi mi, Yetki Meselesi mi?
  • Belgelenebilir
  • Sanatçının Saklı Hakları Devir ve Satış Sözleşmesi