Bak kim var?
Hans Venhuizen:

Oyun Şehirciliği

Salt Beyoğlu

15 Haziran 2011 18.30 – 20.00

İngilizce“Oyun Şehirciliği” kapsamında mekânsal planlama kültürünü araştıran Hans Venhuizen, kültürel tarih, kültürel miras, mimarlık ve sanatın yanı sıra bir bölgede yerleşik kişilerin kültürü ile bir yerin belirleyici özelliklerini kapsayan geniş bir kültür anlayışı geliştirmektedir. Venhuizen, kent ve bölgeler için daha özel bir kimlik arayışında, kültür ve uzamın dünyalarını farklı yollarla birbirine bağlar. Bunu yaparken, odağı her zaman mekânsal planlama kültürünün kendisidir ve oyun en önemli aracıdır. Oyunculuk ve ciddiyet arasındaki ilişki, Venhuizen’in tüm projelerinin kilit özelliğidir. Oyun, katılımcıları eşit şartlarda bir çalışmaya dahil edebilir. Dahası, karmaşık durumları basitleştirir, katılanların istek ve ilgilerini ortaya çıkarır ve belirsiz değişim süreçlerinde memnuniyet sağlar.

Venhuizen’e göre; yakın bir zamana kadar, bir yerin mimarisini coğrafi koşullar ve mevcut inşaat malzemeleri belirliyordu. Bir yapının görünümü ve boyutu için belirleyici etmenler, yapının inşa edileceği yer ve ahşap, taş ya da mermer gibi inşasında kullanılacak malzemelerdi. Kültür tarihçileri ve turist derneklerinin, bir zamanlar yapılı çevremizi şekillendiren bu orijinal dinamikleri halen övmekte olduğunu söyleyen Venhuizen şöyle devam ediyor: “Ancak gerçekte, bu türden dinamikler zamanın gerisinde kalmış adetlerdir. Sonuçta, bugün istediğimiz herhangi bir yapıyı herhangi bir yere inşa edebiliyor ve bir yerin kısıtlamalarına zekice egemen oluşumuzdan ziyade sonsuz olasılıklara sahip oluşumuzu yüceltiyoruz. Örneğin; Hollanda’nın üçte ikisinin coğrafi konum olarak deniz seviyesinin altında oluşu, ülkeyi çaprazlamasına kesen nehirler ve nemli toprak nedeniyle Hollandalı kent tasarımcıları ve mimarlar suyun idaresi üzerine eski bir geleneği takip etmişlerdir. Ne var ki bu gelenek, belli yerlerdeki gerçek kısıtlamaların özel bir kentsel peyzajın yaratılmasında Hollanda’da da çok az rol oynadığı gerçeğinin önüne geçememiştir.”

Rotterdam’da yaşayan Hans Venhuizen’in projelerinden kısa bir seçkinin arasında şunlar yer almaktadır: Game Urbanism [Oyun Şehirciliği] yayını, 2010; “GastGastgeber”, Ruhr Bölgesi, Almanya, 2010; farklı müşteriler için “The Making Of” [Yapım Aşaması] konsept geliştirme oyunu, 2001-2011; “Parquetry landscape,” [Parke peyzaj] Almere, Hollanda, 2009; “Des Beemsters,” Hollanda, 2005-2010; “Doing as if” [Mış gibi yapma] oyun alanı, Hilversum, Hollanda, 2006; “Amphibious Living” [İkiyaşayışlı Hayat] yarışması/yayını, 2000.

SALT, Eylül 2011’de SALT Beyoğlu’nda açılacak olan “Yapım Aşaması: Beyoğlu” projesinde Bureau Venhuizen ile işbirliği içerisindedir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE