Konuşma: Debra Hess Norris,
Nora Kennedy ve Tayfun Serttaş

Salt Galata

19 Eylül 2013 19.00

Artin Kazancıyan, Türkiye, 1910’lar  Artin Kazanciyan, Türkiye, 1910’lar<br />
Fotograf: Charles Glaszner & Son<br />
Collection AIF/ Tania Bakalian<br />
© Arab Image Foundation
Artin Kazanciyan, Türkiye, 1910’lar

Fotograf: Charles Glaszner & Son

Collection AIF/ Tania Bakalian

© Arab Image Foundation

SALT Galata, Oditoryum

“Tüm Formlarıyla Fotoğraf”Debra Hess Norris ve Nora Kennedy, Tayfun Serttaş’ın katılımıyla geleneksel fotoğrafçılığın yanı sıra fotoğrafta koruma ve sergilemeye ilişkin güncel sorun ve tartışmaları irdeleyecekler. Konular, “Koleksiyoncu ve küratörler neyin farkında olmalılar?”, “Eser ve koleksiyonların gelecek nesillere aktarımı nasıl güvence altına alınır?” ve “Güncel görsellerin müze ortamında sergilenmesinde karşılaşılan sorunlar nelerdir?” gibi başlıkları içerecek. Konuşmacıların kısa sunumlarının ardından, katılımcıların özellikle Türkiye fotoğraf tarihi bağlamında soru ve görüşleri tartışmaya açılacak.

Konuşma dili İngilizce ve Türkçe’dir. Her iki dile simultane çeviri yapılacaktır.


Debra Hess Norris
University of Delaware’de sanat ve fotoğraf koruma alanında öğretim üyesi.

Nora Kennedy
Metropolitan Museum of Art’ta (New York) Sherman Fairchild fotoğraf konservatörü.

Tayfun Serttaş
Sanatçı, yazar ve Stüdyo Osep (2009) ile Foto Galatasaray (2011) projelerinin araştırmacısı.

Bu etkinlik, Arab Image Foundation, University of Delaware, Metropolitan Museum of Art ve Getty Conservation Institute tarafından ortaklaşa yürütülen Middle East Photograph Preservation Initiative (MEPPI) tarafından gerçekleştirilmektedir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE