Sunum: Sueh Li Tan

"Malezya'da Çok Dillilik"

Salt Beyoğlu

9 Ekim 2013 19.00

 Serdangi, Selangor, Malezya’da bulunan el yazisi çok dilli bir levha (Kaynak: Tan Zi Hao)
Serdangi, Selangor, Malezya’da bulunan el yazisi çok dilli bir levha (Kaynak: Tan Zi Hao)
Bir çok kişinin ilgi duymaya başladığı çok dillilik kavramı, globalleşme nedeniyle iyice ön plana çıktı. Kültürel hassasiyet ve kimlik farkındalığı günümüzde önem kazanırken, çeşitli tasarımcı ve tipografi yaratıcılarının da dile getirdiği gibi, çok dillilik sorumluluğu politik katılımcılığın ortaya konulmasında görsel bir role sahip oldu. Malezya’da ise, çok dillilik ulusun bağımsızlığından çok önceleri bile olağan bir durumdu. Malezya’daki çok dilliliğin tipografik geleneğe etkisi hangi bağlamda incelenmelidir, nasıl bir gelişim ve değişim sergilemiştir?

Typokaki, Hui Chia Yin ve Sueh Li Tan tarafından kurulmuş tipografi ve yazı karakteri tasarımı üzerine çalışan bir kolektiftir. Tan Zi Hao ise ekibe görsel kültür ve politika konuları üzerine yaptığı araştırmalarla destek vermektedir. Kolektifin çalışma süreçleri, kusursuz tasarımların detaylı araştırma ve içgörü sayesinde gerçekleşebileceği fikrinden hareket eder. Atölye çalışmaları, etkinlikler ve Malezya’ya özgü tipografi ve yazı karakteri tasarımı ile ilgili araştırmalar yürütürler.

Sueh Li Tan, SALT’ın kimlik programı olarak yaratılan Kraliçe için yedinci set gömülü yazı karakterini tasarlamaya davet edildi. Project Projects tarafından tasarlanan Kraliçe, maddi olmayan ürünlerin ağlar aracılığıyla dönüşümünü araştıran bir tipografi sistemidir. SALT’ın kimlik programı olarak yaratılan Kraliçe, zaman içerisinde anlamının geliştirilmesine imkân tanıyan açık bir sistemdir. Kurumun izi, S-A-L-T harflerine yönelik yazı karakteri üzerinden oluşturulmaktadır. Bu dört gömülü karakterin yeniden yorumlanması için düzenli aralıklarla yeni tasarımcılar davet edilecek, böylece gerek yazı karakteri gerek kurum kimliği sürekli olarak yenilenecektir. Yazı karakteri ayrıca, SALT için tasarlanan bağlamın dışında da kullanım ve kullanıcılar bulabilecektir.

Konuşma dili İngilizce’dir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE