SALT Google
Cultural Institute
'e
katıldı

SALT, Osmanlı Bankası Arşivi’nden beş online sergiyle Google Cultural Institute’e katıldı.

SALT Araştırma koleksiyonlarından biri olan Osmanlı Bankası Arşivi, SALT Galata’da yer alan ve Türkiye’de bir özel banka tarafından kurulmuş ilk müze niteliğindeki Osmanlı Bankası Müzesi’nin nüvesini oluşturur. Arşiv, imparatorluğun merkez bankası ve hazinedarı olarak görev yapan kurumun öyküsünü anlatmakla kalmaz, bir dönemin yaşam temsilini de sunar; bankanın merkezî rol oynadığı geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinin az bilinen dünyasını yansıtır.

Google Cultural Institute’te beş sergide özetlenen arşiv, kuruluşundan özel ticari banka statüsüne geçtiği 1933’e kadar, bankanın 80 yıllık süreçte yaşadığı önemli değişiklik, gelişme ve krizleri kronolojik olarak sunar. Bu sergiler, banka tarafından 1890’lardan beri korunmuş olan belge hazinesine aralanan bir kapı niteliğindedir. Sergilerin içeriği, devletin yönetim biçimindeki değişim ile bunun toplumsal etkilerine de işaret eder.

SALT’ın Google Cultural Institute’te paylaşıma açtığı Kuruluş ve Zor Yıllar (1856-1880), Toparlanma (1881-1894), Genişleme (1895-1913), Savaş ve Kriz (1914-1920), Yeni Dengeler ve Son Söz (1921-1931) adlı sergileri görmek için tıklayın.


Google Cultural Institute
Google, dünyanın kültür hazinelerini internette barındırmak için yüzlerce müze, kültür kurumu ve arşivle iş ortaklığı yapmaktadır. Google, çalışanlarından oluşan bir ekiple, kültür sektörünün, çeşitlilik arz eden mirasının daha fazla bölümünü internette sergilemesine ve böylece bu mirası herkesin erişimine sunmasına olanak tanıyan araçlar oluşturmaktadır. Google Cultural Institute’te sanat eserleri, önemli noktalar ve dünya mirası koruma alanlarının yanı sıra, tüm dünyadaki kültür kurumlarının arşivlerinin arkasındaki öyküleri anlatan dijital sergiler yer almaktadır.
PAYLAŞ