Atölye:
Zaman ve Mekân
Haritaları

Salt Galata

7 Aralık 2013 11.00 – 18.00

SALT Galata, Atölye II-IIIDinamik şehir hayatında gündelik nesne, yer, kişi ve olaylar hakkında sürekli olarak bilgi üretiliyor. Bu düzensiz ve kopuk bilgilerdeki artış ve bunların hayatta kapladığı yoğun alan, etkileşimli ortam tasarımı açısından önemli bir araştırma ve tartışma konusu oluşturuyor.

SALT Yorumlama tarafından düzenlenen “Zaman ve Mekân Haritaları” atölyesinde, söz konusu tasarım problemi, etkileşim tasarımı ve veri görselleştirme ekseninde ele alınacak. Üniversite öğrencilerine yönelik atölyenin yürütücülüğünü, etkileşim tasarımcıları Asım Evren Yantaç, Özge Genç ve Damla Çay yapacak. Atölye süresince öğrenciler, konum, nesne, olay ve zaman ilişkilerini yaratıcı ve alternatif görselleştirme çözüm önerileri üzerinden inceleyecekler.

SALT Galata’da yapılacak atölyede, Galata, Şişhane ve Karaköy’ü içeren pilot bölge esas alınarak zaman, ilgi alanı ve süreç konseptleri bağlamında eş zamanlı görselleştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Atölye sonunda ise, her bir yaklaşıma uygun farklı görselleştirme, bilgi mimarisi ve dolaşım alternatifleri üretilecek.

Katılımcılardan dizüstü bilgisayarları ile Adobe Photoshop ve Illustrator programlarını getirmeleri beklenmektedir.

Atölye dili Türkçe’dir ve katılım 18 öğrenci ile sınırlıdır.

Rezervasyon ve ayrıntılı bilgi için:
yorumlama@saltonline.org
(0212) 334 22 31


Yıldız Teknik Üniversitesi İnteraktif Medya Tasarımı Bölümü mezunu Asım Evren Yantaç, engelli ortamlarda etkileşim tasarımı üzerine doktorasını tamamladı. Akademik faaliyetlerini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde sürdüren Yantaç, “konuma dayalı bilginin görselleştirilmesi”, “engelli ortamlarda kullanıcı deneyimi”, “dikey ve yatay etkileşimli yüzeyler” ve “otizmli bireyler için etkileşim tasarımı çözümleri” başlıkları altında çeşitli araştırma projeleri yürütüyor.

Özge Genç, Yıldız Teknik Üniversitesi İnteraktif Medya Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Koç Üniversitesi’nde Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans Programı’na devam eden Genç, Design Lab İnteraktif Enformasyon Tasarımı Çalışma Grubu bünyesinde, konuma dayalı veri görselleştirme ve kriz yönetimi üzerine çalışıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnteraktif Medya Tasarımı Bölümü mezunu Damla Çay, hâlen Koç Üniversitesi’nde Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı’na devam ediyor; İnteraktif Enformasyon Tasarımı Çalışma Grubu’nda, harita üzerinde konuma dayalı olay görselleştirme konusunda araştırmalar yürütüyor.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE