Ocak 1976-Eylül 1980:
Kültür-Sanat Sayfalarında Gündem

g
224 sayfa, 2013
SALT Beyoğlu'nda 2013 yılının başında gerçekleştirilen "Duvar resminden korkuyorlar" sergisi, Görsel Sanatçılar Derneği'nin (GSD) faaliyet gösterdiği yıllarda ortaya koyduğu sanatsal etkinleri kronolojik bir yerleştirmeyle sundu. Projenin araştırma alanını genişletmeyi amaçlayan SALT, sergi kapsamında o dönemin tanıklarıyla yapılan söyleşiler, tasniflenen kişisel arşivler ve dijital ortama aktarılan basılı yayınları bir dizi e-yayın olarak yeniden değerlendiriyor.

Dizinin ilk e-yayını Ocak 1976-Eylül 1980: Kültür-Sanat Sayfalarında Gündem, GSD'nin 1976'daki kuruluşundan 1980 askerî darbesinin ardından kapatılmasına dek geçen dönemde sanat çevrelerince takip edilen kültür-sanat sayfalarında yer almış önemli tartışma ve eleştirilerin bir seçkisinden oluşuyor. Sergideki kültür-sanat tartışmaları bu yayında daha geniş bir araştırmanın parçası olarak Devlet Resim ve Heykel Sergisi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, sanat piyasası, ilerici sanat, öz-biçim ve ulusal/evrensel tartışmalarını da kapsıyor. Seçki, sanatçı hakları, demokratik örgütler, sanat eğitimi, devlet ve özel kuruluşların sanata ve sanatçıya desteği ile baskı ve sansür konularına değinerek günümüzdeki sorunların paralelliğine dikkati çekiyor.

Başlıca Milliyet Sanat, Politika ve Sanat Emeği arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan yayın, ayrıca Birikim, Cumhuriyet ve Sanat Çevresi arşivleriyle desteklenmiştir.


Araştırma ve yayıma hazırlayan: Özümcan Çekiç ve Merve Elveren
(SALT Araştırma ve Programlar)
Tasarım: Project Projects
Uygulama: Gülsüm Kekeç, Dilek Turan (SALT Araştırma ve Programlar)
ISBN: 978-9944-731-38-6

Bölümler: • Önsöz
 • Resim sanatımız ve toplumcu gerçekçilik
 • Sözde Toplumcu Gerçekçilik
 • Özde toplumcu gerçekçilik ve ‘Taifa-i Batıyan’
 • Resim ve Heykel Müzesinin kapatılması aslında devletin güzel sanatlara ilgisizliğini sergiliyor
 • Neşet Günal: ‘Devlet Resim Heykel Sergisi önemini yitirmiştir’
 • Çeşitli kuruluşların plastik sanatlarla ilgili sergi ve yarışmaları tartışmalar yol açıyor
 • Akademi’nin bugünkü sorunları ve yöneltilen eleştiriler üzerine Akademililerin görüşleri
 • Bir afiş dolayısıyla devrimci resim üstüne
 • Politik afişin bir türü olan seçim afişlerinde ‘etki’ sanat akımlarından yararlanılarak sağlanıyor
 • Partilerin seçim bildirgelerinde kültür ve sanat sorunlarımız için hangi çözüm yolları öneriliyor?
 • Avni Akyol
 • Nasıl oldu da sanatçılar örgütlendi?
 • Haftanın Yazısı: Ölmekte Olanların Sanatı
 • Haftanın Yazısı: Kültür ve Sanat Örgütlenmesi
 • Yeniden duvar resmi
 • Sanatçıya devlet desteği?
 • Sanat Dergisi’nin soruşturması: Sanatçı örgütleri yeni hükümetten ne bekliyor?
 • Haftanın Yazısı: Kültür ve Sanatta Kurumlaşma
 • Türkiye’de Nazi Heykelciliği
 • Sanatın ekonomi politikteki yeri üstüne düşünceler
 • Haberler-Yorumlar: Sanat emekçilerinin sosyal güvenceleri için savaşım sürüyor.
 • Devlet ve Görsel Sanatlar İlişkileri
 • Sanat Kültür Emekçilerinin Önündeki Büyük Görev
 • Kültür Bakanlığı bütçesi görüşüldü: Muhalefet neleri eleştirdi, eleştiriler nasıl yanıtlandı?
 • Sanatçı, sanatını yaparak yaşamını kazanmalıdır
 • Kültür Bakanlığınca hazırlanan Türk Sinema Kurulu Yasa Tasarısında neler öngörülüyor
 • On iki sanat kuruluşunun ortak açıklaması: Ülkemizde düşün sanat yaşamı tehdit altında
 • Resim ve Heykel Müzesinin kapatılma olayının ardındaki gerçekler
 • İstanbul Resim-Heykel Müzesi ve Sorunları
 • Baskı dönemi hoş geldi safa geldi
 • İngiltere’nin en ünlü heykelcilerinden Robert Thomas’la bir söyleşi: ‘Meclis önüne konacak Atatürk Anıtı 1930’ların faşist heykelcilerinin somut bir örneğidir’
 • İşçiler ve emekçiler sanat konusunda ne söylüyorlar: ‘Sanat, işçi sınıfı için yapılmalıdır’
 • Sanatçı Örgütleri Birliği kurma çalışmaları sürüyor
 • DİSK, 1 Mayıs afişleri ve sanatçı hakları
 • 41. Devlet Resim ve Heykel Sergisi yine çıkmazda
 • Kültür alanında ortak görüş bir bildiri ile açıklandı