Yapım Aşaması: Beyoğlu'na Planlar

Moderatör Mustafa Tazeoğlu

Salt Beyoğlu

24 Aralık 2011 14.00

Beyoğlu ilçesi, bugünkü sınırlarıyla ilkçağlardan günümüze farklı tarihsel ve kültürel unsurların gelişim mekânıdır. Galata’da Latin koloni yerleşimlerinin kalıntıları, Haliç’te Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’daki ilk icraatından Tersane-i Amire, Pera’da 19. yüzyılda levantenlerin örgütlediği Avrupai yapılaşma ve Taksim’de cumhuriyetin ilk simgesel anıtıyla Beyoğlu, İstanbul’da kentsel düzenin fiziksel dağarcığını barındırır.

İlçe, bu özelliklerini tehdit altına alan bir yapılaşma baskısına maruz kalmaması amacıyla 1993 yılında kentsel sit alanı ilan edildi. Bu karar, kanunlar uyarınca ilçe bütününde bir koruma amaçlı imar planı çalışmasını beraberinde getirdi. Beyoğlu’na dair plan çalışmaları, 17 yılın ardından 2010 yılı sonunda tamamlandı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı. Beyoğlu ilçesindeki tüm inşai faaliyetlerin hem fiziksel hem de kullanıma dayalı niteliklerinin nihai belirleyicisi olan koruma amaçlı uygulama imar planı, 2011 yılı başında Beyoğlu Belediyesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda belirtildiği üzere planın amacı, “…mevcut olan olumsuzlukları ortadan kaldırmak; Tarihi Yarımada ile birlikte İstanbul ve bölgesel ölçekte tarih, kültür, bilim, sanat, ticaret, turizm yönlerinden özgün kimlik yapısını dikkate alan ve bu farklılıkları koruyarak öne çıkaran, bölgesel düzeyde taşıdığı tarihi, kültürel, mimari değerlerine sahip çıkan ve tarihi kültürel değerleri ile özdeş; geçmiş ile gelecek arasında kurulabilecek sürekliliğin niteliklerinin ortaya konulmasıdır.”

Plan kapsamında, ilçe sınırlarındaki kayıp anıtsal eserler ve önemli sivil mimari örneklerinin tarihi dokuya yeniden katılması, ulaşım üst yapılarında tespit edilen görüntü kirliliğinin yer altına alınarak temizlenmesi, yaya akslarıyla beslenen meydanların ortaya çıkarılması, katlı otoparkların tesis edilmesi, bölgenin özgün kimliğine uymayan mevcut işlevlerin tasfiye edilmesi, işlev değişikliğine gidilecek yerlerde tarihi dokunun özgün veya uygun biçimde yeniden işlevlendirilmesi, fiziksel ve sosyal köhneme bölgelerinde çöküntü sebeplerinin ortadan kaldırılması, ticaret alanlarında gece-gündüz nüfusunu dengeleyici prestij konut alanlarının oluşturulması ve kültür turizmini destekleyici konferans, kongre, sanat, kültür merkezleri ile sergi mekânlarına yönelik kentsel projeler geliştirilmesi söz konusudur.

Beyoğlu’nun sosyal ve fiziksel dokusunda iyileştirme ve süreklilik sağlamak için başka ne tür stratejiler geliştirmek yerinde olurdu?

Atölye dili Türkçe’dir. 17 Eylül 2011 tarihli İngilizce atölyenin sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

salt@saltonline.org adresine iletişim bilgilerinizi ileterek atölyeye kayıt olabilirsiniz.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE
Beyoğlu'na Planlar