Rabih Mroué

Salt Beyoğlu, Salt Galata

2 Nisan – 13 Temmuz 2014

 Rabih Mroué, <i>Grandfather, Father and Son</i>, 2010
CA2M’den (Ispanya) enstalasyon görüntüsü
Fotoğraf: Bernabé Cordón
Rabih Mroué, Grandfather, Father and Son, 2010
CA2M’den (Ispanya) enstalasyon görüntüsü
Fotoğraf: Bernabé Cordón
Aktör, tiyatro yönetmeni, oyun yazarı ve görsel sanatçı Rabih Mroué, 1990’da Lübnan İç Savaşı’nın resmen sona ermesinden sonraki 10 yılda öne çıkan Lübnanlı sanatçılar kuşağından gelir. Siyasi huzursuzluk ve Lübnan’da hâlen sürmekte olan toplumsal ayaklanmaları ilk elden deneyimleyen sanatçının tecrübelerine dayanan işleri, imgelerin kullanımı, hikâye anlatma mekanizmaları ile tarihsel ve kişisel anlatıların inşasını inceler, sorgular ve sorunsallaştırır.

Mroué’nin tiyatro geleneğinden gelmesinin etkilerini taşıyan işleri, kurgu ve gerçek arasında konumlanır; çatışma ve kriz anları, tarihsel değişimler ve bunların günümüzdeki etkileri üzerinde bireyin, özellikle de sanatçının rolü ve duruşunu araştırır. Sanatçı, savaşın etkileri ve bölgede devam eden çatışmaları incelerken, kimlik oluşumu ile tarih yazımında önde gelen etkenler olarak imge ve temsiliyetin sosyal ve siyasal sonuçlarını analiz eder.

Sergi, SALT Galata ve SALT Beyoğlu’na yayılıyor. SALT Galata’daki sunum, sanatçının kişisel deneyimlerine dayalı işlerinden oluşuyor ve yaklaşık olarak bir yaşam döngüsü önerisini takip ediyor. Toplumsal hoşnutsuzluk, siyasi gösteriler ve sosyal ayaklanmalarla ilgili işler ise SALT Beyoğlu’nda yer alıyor.

SALT Galata’da izleyiciyi karşılayan ilk iş olan Old House [Eski Ev] (2003), Mroué’nin kontrol ve baskı ögelerini analiz ve ters yüz eden sanatsal stratejisinin gücünü ortaya koyar. Lübnan İç Savaşı’nın bitiminden sonra çıkarılan genel af yasası ile, Mart 1991’den önce işlenmiş tüm suçlar af kapsamına alınmış ve “geçmişi unutma” eylemi ülkede adeta resmî ulusal politika hâline gelmişti. Mroué’nin unutma ve hatırlama üzerine düşüncelerini paylaştığı bu videoyu, sanatçı ve ailesinin yaşadığı iç savaş ve trajedinin gündelik ev yaşamından anlar ile iç içe geçtiği, sıradan ve olağanüstü arasında gidip gelen Face A/Face B [A Yüzü/B Yüzü] (2002) videosu ile Grandfather, Father, and Son [Büyükbaba, Baba ve Oğul] (2010) enstalasyonu izler. I, the Undersigned [Ben, Aşağıda İmzası Bulunan] (2007) videosunda Mroué, iç savaş sırasında işlediği suçlar için umumi bir özür sunar. Bu basit jestle -birçoğu bugün önemli konumlarda bulunan- savaşın sorumlularının dilemediği özrün eksikliğinin altını çizer. Don’t Spread Your Legs [Bacaklarını Açma] (2011) işinde ise, bir sansür olayını anlatırken bir hükümetin mantıksızlığı ve kırılganlığı ile mezhepsel bölünmelerin oluşturduğu toplumsal gerginlikleri dindirmedeki başarısızlığını görünür kılar. Je Veux Voir [Görmek İstiyorum] (2011) videosunda, Catherine Deneuve, kurşunlarla delik deşik olmuş binaların moloz yığınları arasında yürürken sanatçının adını seslenir. Noiseless [Sessiz] (2006-2008), sanatçının kendini kayıp bir insan olarak tasvir eden gazete kupürlerinden oluşur. Bu işler, iç savaş, İsrail işgali (1982-2000) ve Suriye’nin 2005’te sona eren 15 yıllık askerî varlığı döneminde sistematik bir biçimde yaşanan “zorla ortadan kaybolma” uygulamasını akla getirir. Hâlen kayıp 17 binden fazla insanın kaderine atıfta bulunan video enstalasyonu The Mediterranean Sea [Akdeniz] (2011) ile, önerilen yaşam döngüsü sona erer.

Serginin SALT Beyoğlu’nda yer alan diğer yarısı, binanın, sık sık siyasi gösteri ve mitingler ile kitlesel protestolara şahit olan Taksim Meydanı’na bağlanan İstiklal Caddesi üzerindeki konumuna referans oluşturur. Sunum, ilk başta Tunus’taki ayaklanmalarda çıkan, en çok Kahire’deki Tahrir Meydanı’nda duyulan ve daha sonra Suriye ve Lübnan’da farklı şekillerde kullanılan “Eş-Şaab yurid iskatu’n- nizam” sloganındaki “Halk… istiyor” ibaresinin sprey boyayla yazılı olduğu People are Demanding [Halk İstiyor] (2011) ile başlar. Bu ibare, rejimin düşmesine yönelik yaygın talebin aksine görünürde sıradan fiillerle tamamlanır. Bu işin devamında yer alan ve sanatçının, Lübnan eski başbakanı Refik el-Hariri’nin 2005’te hâlâ çözülmemiş bir suikaste kurban gitmesinin ardından düzenlenen gösterilerde çektiği görüntülerden oluşan With Soul With Blood [Canla Başla] (2003-2006) videosu, birey olarak kalmakla kalabalığın parçası hâline gelmek arasındaki mücadele üzerine düşündürür. Başbakanın, aracına konan bomba sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Beyrut’ta düzenlenen Suriye karşıtı gösteriler, hükümetin düşmesi ve Suriye ordusunun çekilmesini tetiklemişti. Bugün ise, Suriye’deki iç savaş Lübnan’a da sirayet ediyor ve ülkeye akın eden Suriyeli mülteciler, nüfusun yaklaşık yedide birini oluşturuyor. SALT Beyoğlu’ndaki sunum ayrıca, Mroué’nin, Suriye’deki çatışmalar üzerine çok övgü alan; iç savaşı yansıtan amatör video görüntülerinin paylaşım siteleri üzerinden yayılması ve silah çekmek ile film çekmek arasındaki çok katmanlı ilişkiyi incelediği The Pixelated Revolution [Pikselli Devrim] (2012) projesinin parçası olan Eye vs. Eye [Göze Karşı Göz] (2012) ve Double Shooting [Çifte Çekiş] (2012) ile The Fall of a Hair [Bir Saç Telinin Düşüşü] (2012) işinin birinci bölümünü içeriyor.

Mroué’nin, Lübnan’ın somut siyasi ve kültürel koşulları temelinde video, enstalasyon, performans ve akademik olmayan sunumlar aracılığıyla sorduğu sorular, -coğrafi iç içe geçmişlik nedeniyle Türkiye’yi de etkileyen bu bölgesel çatışma ve politik kargaşa sürecinde- çok daha geniş yankı buluyor ve sanatçının işleri, konu aldığı çatışmalar gibi bütün dünyada ilgi görüyor.SALT Galata kat -1 ve SALT Beyoğlu kat 1’de yer alan bu sergi, CA2M’de Aurora Fernández Polanco’nun küratörlüğünde düzenlenen Rabih Mroué. Image(s), Mon Amour sergisini temel alır ve İstanbul için yapılmış bazı değişiklikleri içerir.

CA2M (Centro de Arte Dos de Mayo, Comunidad de Madrid) iş birliğiyle


Rabih Mroué (d. 1967) Beyrut’ta yaşıyor ve çalışıyor. 2010’da BAK basis voor actuele kunst’un (Utrecht) düzenlediği kişisel sergisi Iniva (Londra), Württembergischer Kunstverein (Stuttgart) ve tranzitdisplay’de (Prag) gösterildi. Mroué’nin katıldığı yakın dönem sergiler arasında dOCUMENTA (13) (Kassel, 2012); Performa 09 (New York, 2009); 11. Uluslararası İstanbul Bienali (İstanbul, 2009); Tarjama/Translation (Queens Museum of Art, New York, 2009); Manifesta 8 (Murcia, 2009); Soft Manipulation – Who is afraid of the new now? , (Casino Luxembourg, Lüksemburg, 2008) ve Medium Religion (Center for Art and Media (ZKM), Karlsruhe, 2008) bulunur. Sanatçı, 2011’de Prince Claus Ödülü’ne layık görülmüş, 2010’da tiyatro ve performans sanatı dalında Foundation of Contemporary Arts’tan (New York) bir sanatçı bursu ile Spalding Gray Ödülü’nü almıştır. Hâlen, Freie Universität’ın “Interweaving Performance Cultures” programı çerçevesinde aldığı araştırma bursu ile Berlin’de bulunan Mroué, Kalamon ve The Drama Review yayınlarına editör olarak katkıda bulunmaktadır; ayrıca, Beirut Art Center’ın eş kurucusu ve yönetim kurulu üyesidir.


Performans
Rabih Mroué, 7 Mayıs Çarşamba saat 19.00’da SALT Galata’da, akademik olmayan sunumu The Pixelated Revolution‘u gerçekleştirecek.

Paralel program
SALT, Rabih Mroué’nin işlerindeki tema ve soruları daha ayrıntılı incelemek üzere SALT Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da, video, film ve belgesel gösterimlerinden oluşan bir paralel program düzenleyecek. Programa ilişkin ayrıntılar, ilerleyen günlerde saltonline.org üzerinden duyurulacak.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE
SALT Yorumlama İşaret Dilinde Video Rehberler Bu rehberler, SALT sergilerine ilişkin ayrıntılı bilgilere erişim sağlar. İşitme engelli bireylere yönelik tercümanlı sergi turları hakkında bilgi almak için: yorumlama@saltonline.org