Söyleşi: Elvan Altan Ergut ve Neşe Gurallar

Salt Ulus

23 Ocak 2014 19.00

 Kaynak: www.asti.com.tr
Kaynak: www.asti.com.tr

“İktidarlar, Kitleler ve Seyahat Hâlleri: AŞTİ”Köken Ergun’un Kitle ve İktidar sergisinde yer alan video işi Binibining Promised Land (2009-2010), İsrail’de yaşayan Filipinlilerin Tel Aviv’deki şehirlerarası otobüs terminalinde gerçekleştirdikleri güzellik yarışmasını konu alır. Elvan Altan Ergut ve Neşe Gurallar’ın bu işten hareketle yapacağı söyleşide kitle, iktidar ve seyahat kavramları Ankara ve şehirlerarası otobüs terminali AŞTİ üzerinden tartışmaya açılacak.

Söyleşinin ilk bölümünde, geç Osmanlı döneminde başlayan ve Cumhuriyet’le birlikte gelişerek 21. yüzyıla uzanan dönemde farklı iktidarların hedeflerine göre çeşitlenen Ankara’ya ulaşım yolları tanımlanacak. Seyahatlerin ilk, son ya da ara noktalarını oluşturan ve kentin kapıları olan demiryolu, karayolu ve havayolu yapıları, inşa edildikleri dönemlerdeki kentsel ve mimari nitelikleriyle incelenecek.

AŞTİ’ye odaklanılacak olan ikinci bölümde ise, bir otobüs terminalinde güzellik yarışması düzenlenmesinin öngörülemez niteliğine işaret edilerek seyahat yapıları, mimari tasarım iktidarının genellikle karşı durmaya çalıştığı olumsallık (contingency) üzerinden irdelenecek. Ayrıca, toplumsal bir buluşma yeri olarak AŞTİ’nin, mimari tasarımın sınırlarını yeniden sorgulatan gündelik mekânsal pratikleri tartışılacak.


Program dili Türkçe’dir.

Kitle ve İktidar 16 Şubat’a kadar SALT Ulus’ta görülebilir.


Doç. Dr. Elvan Altan Ergut, ODTÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesi. 19. ve 20. yüzyıl mimarlığı ile mimarlık tarihyazımı konularına odaklı çalışmalar yürütüyor.

Doç. Dr. Neşe Gurallar, Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi. İdeoloji ve politika kavramlarının mekânla ilişkisini mimarlık, kent ve kamusal mekânlar üzerinden çalışıyor.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE