Konuşma: Sibel Özbudun

Salt Ulus

6 Şubat 2014 19.00

 Köken Ergun'un <i>Ben Askerim</i> (2005) videosundan bir kare<br />
Fotograf: Cemil Batur Gökçeer
Köken Ergun'un Ben Askerim (2005) videosundan bir kare

Fotograf: Cemil Batur Gökçeer

“Tören, ulus-devlet, iktidar”“Din antropolojisinin ‘ayin’ tahlilleri, modern, seküler devletlerin simgesel veçhelerini anlamada siyaset sosyolojisine yararlı gereçler sağlayabilir. Ancak, bu konuda ayinden salt modern devlet ve iktidarların ‘irrasyonalitesi’ni sergileyecek bir şablon olarak yararlanmak yeterli olmayacaktır. Bunun yerine, siyaset sosyolojisinin sınıf, iktidar, ideoloji gibi (antropolojik tahlilin eksikliğini duyduğu) kavramsal araçları ile antropolojik odağın, yani kültürün simgesel yükünü birleştirmek, dinsel ile seküler, maddî ile simgesel, gösteren ile gösterilen, siyasal ile ideolojik arasındaki karmaşık ilişkilerin tahlilinde yeni olanaklar açacaktır.” Sibel Özbudun

Dinsel performanslar olarak ayin ile seküler performanslar olarak tören arasındaki ilişkilerin inceleneceği konuşmada, ayinlerin yeniden dizilime uğratılmış biçimleri olarak resmî törenlerin iktidar-oluşturucu ve iktidar-sürdürücü işlevi tartışmaya açılacak.

Köken Ergun’un SALT Ulus’ta devam eden sergisi Kitle ve İktidar bağlamında gerçekleştirilmektedir. Konuşma dili Türkçe’dir.


Sibel Özbudun, Parix VIII ve Paris X üniversitelerinde sosyoloji eğitimi aldı, sendikacılık faaliyetlerinde bulundu. Hâlen Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde lisansüstü dersleri vermektedir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE